En industrimelding for nyskaping

Næringsminster Monica Mæland og statsminister Erna Solberg under pressemøte om industrimeldingen hos Yara 30. mars.
Næringsminster Monica Mæland og statsminister Erna Solberg under pressemøte om industrimeldingen hos Yara 30. mars.

Industrimeldingen regjeringen la frem i dag legger godt til rette for et omstillingsdyktig og innovativt næringsliv. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er klare til å følge opp gjennom nye og eksisterende virkemidler.

Les også: Siva lanserer Norsk katapult

– Industrimeldingen tar de utfordringene norsk næringsliv står overfor på alvor. Det er positivt at regjeringen vil styrke de næringsrettede virkemidlene for forskning og innovasjon, spesielt innenfor muliggjørende teknologier. Økt grunnbevilgning til de teknisk-industrielle instituttene er også viktig i denne sammenhengen. Instituttene har spilt en svært viktig rolle for utvikling av våre sterke næringer innenfor petroleum og IKT, og vil kunne ha en tilsvarende viktig rolle for utvikling av den digitale industrien, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John Arne Røttingen.

– Norsk katapult gir bedrifter tilgang til utstyr og fasiliteter i en økonomisk krevende mellomfase hvor de har behov for å teste og visualisere nye løsninger i industriell skala.

Les mer: Sivakonferansen 2017: Den grenseløse industrien

Industrimeldingen har som utgangspunkt at Norge trenger en grønnere, smartere og mer nyskapende industri for å gi framtidig vekst, arbeidsplasser og skatteinntekter. Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, mener dette er riktig vei å gå:

– Regjeringen treffer blink når den satser mer på å øke eksporten og tiltrekke seg internasjonale investeringer. Globalt vekstprogram, styrking av GIEKs ordninger og felles merkevarebygging vil bidra til å løfte flere norske bærekraftige løsninger ut i verden, sier Krohn Traaseth. – Det er også gledelig at klyngesatsingen styrkes og videreutvikles for å bli enda mer relevant for et næringsliv i omstilling.

Norsk katapult

Som et ledd i dette lanserer regjeringen den nye industrielle støtteordningen Norsk katapult. Norsk katapult skal gi raskere industriell vekst og være en brobygger mellom forskning og marked. Ordningen håndteres av Siva.

– Norsk katapult gir bedrifter tilgang til utstyr og fasiliteter i en økonomisk krevende mellomfase hvor de har behov for å teste og visualisere nye løsninger i industriell skala. Gjennom å opprette åpne flerbrukssentre tilknyttet etablert industri vil innovasjonsprosessen gå raskere, spesielt for små og mellomstore bedrifter, forteller Sivas administrerende direktør Espen Susegg.

Norsk katapult vil være et spleiselag mellom det private og offentlige. Siva vil i løpet av kort tid komme med en utlysning for å finne gode industrielle samarbeidspartnere.

Et samkjørt virkemiddelapparat

Meldingen legger opp til at et samlet virkemiddelapparat skal legge godt til rette for norsk næringsliv gjennom nye og eksisterende virkemidler. Meldingen fremhever også at offentlige anskaffelser skal være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi: Offentlige innkjøpere har stor mulighet til å bidra til nytenkning og utvikling ved å etterspørre nye og bedre løsninger. Regjeringen vil utvikle en satsing på offentlig-privat innovasjon i Innovasjon Norge.

– Industrimeldingen anerkjenner at vi gjør et viktig arbeid for norsk næringsliv. Det vil vi fortsette med, og også anerkjenne at med et næringsliv i endring kan det være behov for et virkemiddelapparat som tenker annerledes. Her er vi klare til å ta utfordringen og sikre godt samspill og at vi legger til rette best mulig for et innovativt næringsliv, sier de tre direktørene.