Norge er et lite land med store muligheter. Hvordan tar vi landet i bruk for å møte det nye? Industrien må bli grønnere, smartere og mer nyskapende. Målet er å skape større verdier i morgen. Hvordan bygger vi en kultur for samhandling og kunnskapsdeling mellom bransjer, på tvers av geografi og tankesett? Hvordan kan våre lokale fortrinn gi næringslivet global konkurransekraft?

Tid og sted

 • Clarion Hotel & Congress Trondheim
 • Tirsdag 5. juni 2018
 • Registrering fra kl. 0800 (programstart kl 0900)
 • Deltakeravgift: kr 3.990,- inkl. mva
 • Jubileumsbankett 5. juni er inkludert i deltakeravgift
 • Kvelden før konferansen inviterer Siva til et uformelt treff med mat og mingling i våre egne lokaler på Pirsenteret (mandag 4. juni kl. 1900-2300). Pris: 400,- (fulltegnet)

 

Sivakonferansen er et nasjonalt møtested som inspirerer, gir påfyll og skaper relasjoner. Årets konferanse markerer Sivas 50-års jubileum. Gjennom et halvt århundre har Siva og våre samarbeidspartnere bidratt til verdiskaping, arbeidsplasser og nytt næringsliv i hele landet.

Når vi møtes i Trondheim 5. juni er vi likevel mest opptatt av å se framover og løfte fram kunnskap, engasjement og beste praksis. Vi lanserer nye katapultsentre som skal bidra til et kollektivt industriløft for Norge. Tradisjonen tro deler vi også ut Sivaprisen – som skal gå til et miljø som har gjort en særlig innsats for utvikling, omstilling og verdiskaping i året som har gått.

På kvelden 5. juni inviteres alle deltakerne til den offisielle jubileumsbanketten som markerer 50 år med Siva. Det blir en uforglemmelig aften med nettverksbygging, underholdning og overraskelser.

Vi gleder oss til å se deg på Clarion Hotel & Congress i Trondheim 5. juni 2018.

Program

0800 – 0900   Morgenkaffe og registrering

0900 – 1100   Det store samspillet

Stein Terje Dahl, Siva
Thina Saltvedt, Nordea
Gøran Roos, professor og forfatter
Tor Olav Mørseth, Digital Norway

1100 – 1130   Kaffe og mingling

1130 – 1230   Det koordinerte industriløftet

Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister
Harald Kjelstad, tidligere adm. dir. i Siva
Lars Ludvig Røed, forfatter
Offentliggjøring av nye katapult-sentre

1230 – 1330   Lunsj

1330 – 1515   Samarbeid = nye muligheter 

Kamilla Sharma, Innoventus Sør
Tina Lihaug Selbæk, Nasjonalparken Næringshage
Runar Sivertsen, Salmar
Frank Øren, Midt-Norsk Havbruk
Per Johan Røttereng, Brohode Havbruk

1515 – 1545   Kaffe og mingling

1545 – 1615   Sivaprisen 2018

Presentasjon av finalistene
Publikum stemmer fram vinneren

1616 – 1630   Oppsummering

1900  Velkommen til den offisielle jubileumsbanketten som markerer 50 år med Siva.
Det blir en uforglemmelig aften med nettverksbygging, underholdning og overraskelser.

 

 

Onsdag 6. juni, Clarion Hotel & Congress Trondheim
Møteleder Randi Torvik, Siva

Fagdag for inkubatorer og næringshager i Sivas programvirksomhet (egen påmelding).

0900 – 0915 Velkommen til fagdag v/ Kjerstin Spjøtvoll, Siva

                        Merkevarebygging v/ Ane Flo, Siva

0915 – 1230 Koordinert industriløft i praksis

Industri 4.0 og «det grønne skiftet» gir unike muligheter for å bygge fremtidens industri i Norge, men fordrer et «koordinert industriløft» fra næringsaktører, innovasjonsaktører og næringsrettet virkemiddelapparat. Hvorfor trenger vi et «koordinert industriløft», og hva mener vi egentlig med det? Hva bør det bety i praksis for hver av oss i de rollene vi har?

• Innledninger

◦ Koordinert industriløft – hva og hvorfor? – Gaute Moldestad, Siva
◦ Katapult-prat; Ambisjoner – Siva med representanter fra katapult-sentrene og innovasjonsmiljøene
◦ Hva kjennetegner en global innovasjonsvinner? Göran Roos, professor og forfatter
◦ På vei mot en nasjonal satsing – Liv Dingsør, Digital Norway

• Workshop

Hva betyr et koordinert industriløft i praksis, hva er suksessfaktorene, hvordan kan hver enkelt bidra, og hvilke råd bør Siva gi næringsministeren?

Deltakerne jobber i grupper. Tilbakemeldingene brukes som innspill i dialogen.

Dialog

Dialog med et panel bestående av foredragsholdere og representanter fra innovasjonsselskapene. Panelet vil bli utfordret på tilbakemeldinger fra workshopen.

1230 – 1330 Lunsj

1330 – 1500 Nytt fra Siva
Kundetilfredshet og fremtidig modell for differensiert tilskudd

Kundetilfredshetsundersøkelsen ble gjennomført for 4. gang i vår. Det var rekordhøye svarprosenter, og resultatene var positive både for inkubatorene, næringshagene og Siva. Hva er det viktigste funnene, og hvordan skal vi utvikle programmene videre? Vi får innspill fra forskerne som gjennomførte undersøkelsen.

Siva innførte differensierte tilskuddsmodeller innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet i 2016. Vi har nå revidert kriteriene som brukes i modellene og arbeider med revisjon av tilskuddsmodellene. Vi gir dere innblikk i reviderte differensieringsmodeller og den videre prosessen fremover.

Kundetilfredshetsundersøkelsen v/ Tommy Claussen, Nord Universitet

Nye differensieringsmodeller v/ Beate Rotefoss, Siva

Vel hjem!

Innledere

Listen over innledere oppdateres fortløpende fram mot konferansen. 

 • haddy

  Haddy N'jie (konferansier)

  Haddy N'jie vil være innleder under Sivakonferansen 2018. Den folkekjære journalisten, artisten og forfatteren ledet også konferansen for tre år siden - vi ønsker henne velkommen tilbake!

 • røe isaksen

  Torbjørn Røe Isaksen

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har ansvar for å utforme en fremtidsrettet næringspolitikk. Under innlegget sitt på Sivakonferansen vil han blant annet offentliggjøre nye testsentre for næringslivet gjennom ordningen Norsk katapult.

 • ThinaSaltvedt-108

  Thina Saltvedt

  Thina Saltvedt jobber som senior rådgiver i avdelingen for Bærekraftig Finans og sitter i Klima- og Miljøministerens Klimaråd. Før dette jobbet hun i ti år som sjefanalytiker for makro/olje i avdelingen for Global Research i Nordea Markets.

 • G-Roos-EDB headshot

  Gøran Roos

  Gøran Roos er professor innen fremtidens innovative og effektive produksjon.
  Han er kåret til en av de 13 mest innflytelsesrike tenkerne i det 21. århundre.

 • Tor Olav Mørseth

  Tor Olav Mørseth

  Tor Olav Mørseth er administrerende direktør i Digital Norway og har lang erfaring med å lede tradisjonelle virksomheter langs digitaliseringens frontlinje.

 • Kamilla Sharma

  Kamilla Sharma

  Kamilla Sharma er adm. direktør i innovasjonsselskapet Innoventus Sør og har både regionale og nasjonale styreverv.
  Høsten 2017 ble hun kåret som årets kvinnelige leder på Sørlandet
  Kamilla har lang fartstid innen Tele- og datacom bransjen, som har blitt utmerket med tre nasjonale kundeservicepriser under hennes ledelse.

 • tina (2)

  Tina Lihaug Selbæk

  Tina Lihaug Selbæk har vært daglig leder og ansvarlig for oppbygging og utvikling av Nasjonalparken Næringshage siden oppstarten i 2012. Hun har bakgrunn fra økonomi, offentlig administrasjon, entreprenørskap og bedriftsutvikling. Tina har tidligere jobbet med forretningsutvikling, salg og markedsføring, og sittet i styrer for flere oppstart-selskaper og nettverk/organisasjoner.

 • runar-sivertsen

  Runar Sivertsen

  Runar Sivertsen er utdannet siviløkonom har i det daglige ansvaret for SalMars kontakt med kapitalmarkedet. Runar jobber tett med Gustav Witzøe med strategiske prosjekter, herunder havstrategi og havsatsinger

 • INAQ_PerJohan_MG_1199

  Per Johan Røttereng

  Per Johan Røttereng er seniorrådgiver i INAQ og kjenner havbruksnæringen godt gjennom lederstillinger i forskningsmiljø, forvaltning og næring.
  Startet som veterinær på merdkanten på 80-tallet, har siden bygget opp FoU-avdelinger og initiert klyngeprosjekter i samspill med Siva, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, fylkeskommune, FoU-institusjoner og havbruksnæring.

 • Frank Øren

  Frank Øren

  Frank Øren er daglig leder i Midt-Norsk Havbruk og stolt lakseoppdretter. Øren har bakgrunn fra produksjon av laks siden 1990, og har hatt styreverv i Fjord Seafood/Marine Harvest i åtte år. Frank Øren er en blanding av Petter Smart og Reodor Felgen og vært med på å utvikle flere nyttige patenter for oppdrettsnæringen.

 • steinterje

  Stein Terje Dahl

  Stein Terje Dahl ble konstituert som adm. dir i Siva i januar 2018. Han har hatt ansvar for flere nybrottsprosjekter og omstillinger, blant annet i SAS, Widerøe og Forsvaret. Dahl vil presentere Sivas ambisjoner og rolle i det store samspillet Norge trenger for å hevde seg i den internasjonale konkurransen.

 • nk_skjermbilde

  Norsk katapult 2018

  Norsk katapult skal gi raskere industriell vekst gjennom effektiv testing, simulering og visualisering av ny teknologi og nye løsninger. De nye testsentrene blir offentliggjort og presentert på Sivakonferansen. Regjeringen har satt av 125 millioner til ordningen i 2018.

 • OCCI

  Utdeling av Sivaprisen 2018

  Hvem vinner Sivaprisen 2018? I fjor gikk den til Oslo Cancer Cluster Incubator, for sitt fremragende arbeid for kommersialisering av livsviktig forskning på kreft. Årets vinnere stemmes fram av publikum under konferansen.

Praktisk informasjon

Påmelding:

Det er bindende påmelding.

Priser:

Deltakeravgift: kr 3 990,- inkl. mva
Kvelden-før arrangement mandag 4. juni: kr 400,- inkl. mva (gjelder påmelding før 13. mai). Plassbegrensning, første mann til mølla. Fulltegnet!

Hotell:

Overnatting kan bestilles samtidig med registrering.
Clarion Hotel & Congress Trondheim er et av Skandinavias største kongresshotell, beliggende ved havna i Trondheim sentrum. Det spektakulære hotellet fremstår som et arkitektonisk signalbygg og en attraksjon i Trondheim.

Kvelden-før mandag 4. juni

Mandag kveld inviterer vi til en hyggelig og uformell sammenkomst i våre lokaler på Pirsenteret. Dette er en utmerket anledning til å møte nye mennesker og ta opp kontakten med gamle kjente. Første mann til mølla, begrenset antall med plasser. Fulltegnet!

Jubileumsbankett tirsdag 5. juni

På kvelden, tirsdag 5. juni, inviteres alle deltakerne til den offisielle jubileumsbanketten som markerer 50 år med Siva. Det blir en uforglemmelig aften med nettverksbygging, underholdning og overraskelser.

Kontaktperson for Sivakonferansen: Ragnhild Hjelmeland

Spørsmål vedr påmelding, kontakt teknisk arrangør NTNU konferanser.