Modige valg og et glimt av framtiden

Et stjernelag av innledere kommer til Sivakonferansen for å inspirere, utfordre og gi deg et glimt av framtiden. Ses vi i Trondheim 10. mai?

DET MODIGE VALGET er tema for årets konferanse. Vi diskuterer de store skiftene som vil prege måten vi jobber på og utvikler oss i framtiden. Vi lar oss inspirere av modige nyskapere som møter omstilling med handlekraft. Solveig Kloppen er konferansier for dagen.

De store skiftene

Verden står ovenfor en rekke store skifter, fra utvikling av nye energiløsninger til grunnleggende endringer i hvordan arbeidslivet organiseres. Dette kommer til å endre måten vi gjør ting på i framtiden.

"

Er det mulig å se endringene før de kommer? — Absolutt, mener Devin Fidler fra Silicon Valley-baserte Institute for the Future

"

Devin Fidler fra Silicon Valley-baserte Institute for the Future (IFTF) kommer til Sivakonferansen for å gi et innblikk i hvordan disse endringene med stor sannsynlighet kommer til å utfolde seg i et tiårsperspektiv.

IFTF er et oppdragsbasert forskningsinstitutt som produserer framtidsprognoser for å kartlegge globale skifter og hvordan disse påvirker enkeltpersoner og organisasjoner. Gjennom en interaktiv workshop vil Fidler lære bort IFTF sine metoder for å identifisere muligheter og utfordringer, og gjøre deltakerne i stand til å forberede seg på endring.

Kollage sivakonferansen

Hva blir ditt modige valg?

Felles for alle årets innledere er at de representerer et modig valg. Enten ett de har tatt selv, på vegne av sin organisasjon, eller de har kunnskap som kan gjøre deg bedre rustet til å ta dine egne valg.

Full oversikt over innledere (oppdateres fortløpende)

 

 

 

 

Flere artikler

  • Ledige stillinger i Siva

    Vi søker engasjerte medarbeidere som vil være med å rigge Siva for fremtiden. Vi tilbyr en spennende og variert arbeidshverdag i et selskap med et viktig samfunnsoppdrag.

  • Utbygging av Astafjord Industrier er ferdigstilt

    Kassefabrikken skal betjene leveranser til Astafjord Slakteri, men har mulighet for utvidet kundekrets på sikt. Olje- og melfabrikken er i utgangspunktet basert på råstoff fra Astafjord Slakteri.