Modige valg og et glimt av framtiden

Et stjernelag av innledere kommer til Sivakonferansen for å inspirere, utfordre og gi deg et glimt av framtiden. Ses vi i Trondheim 10. mai?

DET MODIGE VALGET er tema for årets konferanse. Vi diskuterer de store skiftene som vil prege måten vi jobber på og utvikler oss i framtiden. Vi lar oss inspirere av modige nyskapere som møter omstilling med handlekraft. Solveig Kloppen er konferansier for dagen.

De store skiftene

Verden står ovenfor en rekke store skifter, fra utvikling av nye energiløsninger til grunnleggende endringer i hvordan arbeidslivet organiseres. Dette kommer til å endre måten vi gjør ting på i framtiden.

"

Er det mulig å se endringene før de kommer? — Absolutt, mener Devin Fidler fra Silicon Valley-baserte Institute for the Future

"

Devin Fidler fra Silicon Valley-baserte Institute for the Future (IFTF) kommer til Sivakonferansen for å gi et innblikk i hvordan disse endringene med stor sannsynlighet kommer til å utfolde seg i et tiårsperspektiv.

IFTF er et oppdragsbasert forskningsinstitutt som produserer framtidsprognoser for å kartlegge globale skifter og hvordan disse påvirker enkeltpersoner og organisasjoner. Gjennom en interaktiv workshop vil Fidler lære bort IFTF sine metoder for å identifisere muligheter og utfordringer, og gjøre deltakerne i stand til å forberede seg på endring.

Kollage sivakonferansen

Hva blir ditt modige valg?

Felles for alle årets innledere er at de representerer et modig valg. Enten ett de har tatt selv, på vegne av sin organisasjon, eller de har kunnskap som kan gjøre deg bedre rustet til å ta dine egne valg.

Full oversikt over innledere (oppdateres fortløpende)

 

 

 

 

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]