Modige valg og et glimt av framtiden

Et stjernelag av innledere kommer til Sivakonferansen for å inspirere, utfordre og gi deg et glimt av framtiden. Ses vi i Trondheim 10. mai?

DET MODIGE VALGET er tema for årets konferanse. Vi diskuterer de store skiftene som vil prege måten vi jobber på og utvikler oss i framtiden. Vi lar oss inspirere av modige nyskapere som møter omstilling med handlekraft. Solveig Kloppen er konferansier for dagen.

De store skiftene

Verden står ovenfor en rekke store skifter, fra utvikling av nye energiløsninger til grunnleggende endringer i hvordan arbeidslivet organiseres. Dette kommer til å endre måten vi gjør ting på i framtiden.

"

Er det mulig å se endringene før de kommer? — Absolutt, mener Devin Fidler fra Silicon Valley-baserte Institute for the Future

"

Devin Fidler fra Silicon Valley-baserte Institute for the Future (IFTF) kommer til Sivakonferansen for å gi et innblikk i hvordan disse endringene med stor sannsynlighet kommer til å utfolde seg i et tiårsperspektiv.

IFTF er et oppdragsbasert forskningsinstitutt som produserer framtidsprognoser for å kartlegge globale skifter og hvordan disse påvirker enkeltpersoner og organisasjoner. Gjennom en interaktiv workshop vil Fidler lære bort IFTF sine metoder for å identifisere muligheter og utfordringer, og gjøre deltakerne i stand til å forberede seg på endring.

Kollage sivakonferansen

Hva blir ditt modige valg?

Felles for alle årets innledere er at de representerer et modig valg. Enten ett de har tatt selv, på vegne av sin organisasjon, eller de har kunnskap som kan gjøre deg bedre rustet til å ta dine egne valg.

Full oversikt over innledere (oppdateres fortløpende)

 

 

 

 

Flere artikler

  • God jul og takk for i år

    Neste år skjer det ekstra mye spennende hos oss i Siva. Vi fyller 50 år og kommer til å fremstå i helt ny visuell drakt med nyoppussede lokaler. Som alltid er vi opptatt av nyskaping og bærekraftig drift, hvor også gjenbruk er en viktig brikke – noe som gjenspeiles i årets lille julehilsen. 

  • Håndtrykk for bedre regionalt samarbeid

    Tettere samarbeid mellom fylkeskommunene og virkemiddelapparatet skal gi bedre regional næringspolitikk. Tirsdag 28. november ble en ny regional samarbeidsmodell formalisert gjennom et forpliktende håndtrykk.