Bygger for framtiden

— Når vi tar i bruk alle verktøyene våre er vi unike, sier Sivas nye eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg.

Lise Bartnes Aalberg er ny direktør for eiendom i Siva.
Lise Bartnes Aalberg er ny direktør for eiendom i Siva.

Næringslivet er i omstilling. Dette gir også nye utfordringer på eiendomssiden. For industrien binder investering i eiendom opp mye kapital, og ofte kommer dette i tillegg til behovet for store investeringer i maskiner og utstyr. Sivas rolle innenfor eiendomsutvikling er å avlaste risiko og bidra til at selskapene får frigjort kapital som kan brukes på utvikling av virksomheten.

— Siva har gjennom flere tiår tilegnet seg kunnskap og erfaring innen utforming av industribygg. Dette er en helt unik kompetanse, forteller Lise Bartnes Aalberg.

Aalberg ble tilsatt i stillingen som eiendomsdirektør i Siva etter at hennes forgjenger, Espen Susegg, tok over som administrerende direktør for selskapet. Hun kommer fra stillingen som utviklingsdirektør i Siva og har de siste årene vært sentral i utforming av nye eiendomssamarbeid med næringslivet.

Solid plattform

En evaluering gjennomført av Menon Business Economics i 2015 konkluderer med at Sivas eiendomsvirksomhet er samfunnsøkonomisk lønnsom og velfungerende. Aalberg mener dette gir henne en solid plattform å jobbe videre på.

— Dette viser at vi utgjør en forskjell. Evalueringen gir også noen verdifulle anbefalinger om hvordan virksomheten bør innrettes i framtiden. For eksempel ligger det et stort potensial i å knytte eiendomsvirksomheten tettere sammen med Sivas øvrige virkemidler. For kontorbygg – det vi gjerne kaller innovasjonssenter – kan vi legge til rette for å koble sammen virksomheter som har gjensidig nytte av å være samlokalisert. Gjennom våre innovasjonsselskap og programmidler kan vi bidra til å etablere vertskap og skape møteplasser i slike miljø, sier Aalberg.

Siva Innovasjonssenter Tromsø er et eksempel på at Sivas eiendomsvirksomhet kan gå hånd i hånd med de øvrige virkemidlene for innovasjon. I dette bygget har Siva en driftsavtale med innovasjonsselskapet Norinnova om å skape møtesteder og aktivitet i senteret.
Siva Innovasjonssenter Tromsø er et eksempel på at Sivas eiendomsvirksomhet kan gå hånd i hånd med de øvrige virkemidlene for innovasjon. I dette bygget har Siva en driftsavtale med innovasjonsselskapet Norinnova om å skape møtesteder og aktivitet i senteret.

Siva kan ta større risiko

Hvorfor er Siva den riktige aktøren til å møte disse utfordringene?

— Siva har kapital og en unik eiendomskompetanse, og vi ser at Sivas engasjement gjerne utløser privat kapital som ellers ikke ville investert. Når Siva bruker alle sine verktøy er vi unike. Med en portefølje som er spredt på bransjer og geografi kan Siva ta større risiko enn en vanlig eiendomsinvestor.

— Det handler både om profesjonell forvaltning og å være en aktiv eier

Hva er din ambisjon for eiendomsvirksomheten?

— Siva er et betydelig eiendomsselskap med et samlet utbygd areal på rundt 600 000 m2 og 800 leietakere, i tillegg til en unik eiendomskompetanse. Først og fremst er det viktig å ta vare på og videreutvikle denne kompetansen, og legge til rette for at våre leietakere kan utvikle seg på best mulig måte. Det handler både om profesjonell forvaltning og å være en aktiv eier i de selskapene vi er medeiere i. Vi må fortsette å selge eiendom som er moden for det, og sist men ikke minst, prioritere nye investeringer som bidrar til lønnsom næringsutvikling.

Samfunnsansvar gir ekstra dimensjon

Siva er en liten organisasjon og er helt avhengig av å ha med seg gode samarbeidspartnere for å lykkes. Det gjelder både leietakere, medeiere og i forhold til planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter.

Vi må i enda større grad knytte til oss gode partnere og dra veksler på egen og andres kompetanse på innovasjon. Det gjelder både innen utforming av fysisk infrastruktur og utvikling av innholdet i bygget. Her ligger det et stort potensial som vi ikke utnytter fullt ut i dag, forteller den nye eiendomsdirektøren.

— Sivas samfunnsansvar gir jobben en større dimensjon. Det er med ydmykhet og respekt jeg overtar ansvaret for en solid virksomhet som er bygget opp med klokskap gjennom en drøy mannsalder. Vi har dyktige medarbeidere og en tydelig strategi, og jeg føler meg trygg på at vi skal utvikle eiendomsvirksomheten og Siva videre tilpasset stadig nye utfordringer i næringslivet, konkluderer Aalberg.

Kontaktpersoner

Relaterte artikler

 • Ingrid Riddervold Lorange ny toppsjef i Siva

  Ingrid Riddervold Lorange (49) har takket ja til jobben som administrerende direktør i Siva. Når hun tiltrer 1. oktober, tar hun over etter Stein Terje Dahl (63) fra Interim Norge AS som har vært konstituert toppsjef i Siva siden januar. Lorange er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Hun kommer fra Telenor og stillingen som leder […]

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Flere innledere klare for Sivakonferansen

  Under Sivakonferansen 5. juni samler vi en rekke nøkkelpersoner fra politikk, næring, finans og digitalisering for å løfte fram kunnskap, engasjement og beste praksis. 

Flere artikler

 • Ingrid Riddervold Lorange ny toppsjef i Siva

  Ingrid Riddervold Lorange (49) har takket ja til jobben som administrerende direktør i Siva. Når hun tiltrer 1. oktober, tar hun over etter Stein Terje Dahl (63) fra Interim Norge AS som har vært konstituert toppsjef i Siva siden januar. Lorange er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Hun kommer fra Telenor og stillingen som leder […]

 • 3D printet grunnstein på Åndalsnes

  Lørdag morgen ble en viktig milepæl feiret på Åndalsnes: grunnsteinen til det nye Innovasjonssenter Åndalsnes (INÅ) ble lagt ned. Siva investerer 20 millioner og senteret skal inneholde en gründerlab, det skal drives forskning og innovasjon, og det blir kontorer for både nye og etablerte bedrifter.

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.