Ny administrerende direktør i Siva

Foto: Åge Hojem.
Foto: Åge Hojem.

Styret i Siva SF har i dag ansatt Espen Susegg (41) som ny administrerende direktør for selskapet.

Ansettelsen skjer etter en åpen søknadsprosess. Susegg kommer fra stillingen som direktør for Sivas eiendomsvirksomhet og har vært konstituert administrerende direktør i Siva siden 1. Januar 2015.

Foto: Åge Hojem.
Foto: Åge Hojem.

– Det er med stolthet og ydmykhet jeg i dag har takket ja til stillingen. Sammen med styret og de ansatte ser jeg frem til å ta fatt på den viktige oppgaven selskapet har i å tilrettelegge for lønnsom næringsutvikling i den utfordrende tiden norsk næringsliv står i og ovenfor. Spesielt ser jeg frem til å bli enda bedre kjent med alle de viktige samarbeidspartnere Siva har over hele landet, og sammen med disse bidra til økt nyskaping og vekstkraft, sier den nye toppsjefen.

Susegg er utdannet sivilingeniør bygg og miljøteknikk fra NTNU og har i tillegg en mastergrad i Business Administration fra NHH. Han har tidligere vært administrerende direktør i Brattørkaia og har ledererfaring fra Sparebank1 SMN, Asplan Viak og tidligere stillinger i Siva.

Globalisering og endret konkurransebilde

Siva skal gi næringslivet rom til å vokse. Selskapets hovedmål er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø.

Det norske næringslivet er inne i en omstillingsfase. Norsk økonomi og sysselsetting preges av nedgang innenfor oljesektoren, samt økt globalisering og endret konkurransebilde.

Dette gjør at næringslivet i stadig større grad må søke vekstmuligheter innenfor andre næringer, som maritim, prosessindustri og fremtidsrettet industri. Økt omstillingskraft og sterk evne til nyskaping er suksesskriterier for å lykkes med dette arbeidet. Næringslivet trenger å utvikle sin kompetanse og kapasitet innen eierskap, teknologi og internasjonalisering. Det nasjonale virkemiddelapparatet, der Siva er en sentral aktør, må til enhver tid sørge for å være relevant for å møte næringslivets fremtidige utfordringer.

Sivanett 2015: Se foredragsholderne

Følg Siva på Facebook

Det oppleves å være et stort potensiale for videre utvikling av Sivas innovasjonsaktivitet og for utvikling av selskapets tilknyttede innovasjonsmiljø. Siva opplever også god tilgang på relevante prosjekter som kan gi grunnlag for nye eiendomsinvesteringer. Sivas virkemidler vil derfor være viktige verktøy for å oppnå nødvendig omstilling og for å legge til rette for lønnsom næringsutvikling i framtiden.

Nye løsninger i skjæringspunktet mellom innovasjon og eiendom

Sivas styreleder Kristin Reitan Husebø er svært tilfreds med valget av ny toppsjef:

– Espen Susegg har sterk kommersiell kompetanse, erfaring fra eiendomsutvikling, samt inngående innsikt i Sivas innovasjonsvirksomhet og nettverk. Siva er i en omstilling hvor det er viktig å være relevant i forhold til næringslivets endrede betingelser og behov. Suseggs evne til helhetlig tenking, samarbeid og å finne gode løsninger i skjæringspunktet mellom innovasjons- og eiendomsvirksomheten vil være en styrke i Sivas arbeid fremover. Vi er svært fornøyde med at Susegg har takket ja til stillingen og ser frem til den videre utviklingen av Siva under hans ledelse, sier Husebø.

Spørsmål kan rettes til styreleder Kristin Reitan Husebø (mob 969 05 796) eller adm. dir. Espen Susegg (mob. 481 14 864)