Vi sees i Arendal? 

Spennende temaer, dyktige folk, gode diskusjoner og samtaler. Bli med digitalt eller fysisk på våre arrangementer i Arendalsuka 2023  

Arendalsuka deltagerlogo2

 

Batteri med regional energi

Hva skal til for at Morrow, Beyonder, Freyr og andre lykkes med batteriproduksjon i Norge? Hva er kritiske suksessfaktorer for et konkurransedyktig leverandørnettverk og en norskbasert verdikjede? Hvordan få ut mer ringvirkninger i regionen? 

Tirsdag 15. august, kl. 08.30-09.20, Arendal bibliotek – fellesarrangement med Næringshageforeningen i Norge og Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge. 

Streaming: https://www.facebook.com/events/756312119578836/ 

    

Ny grønn energi, og hvor bærekraftig er batterier, egentlig?

Skal Norge eksportere mer, må Norge produsere mer – og det må gjøres grønnere og smartere. Hvilke energikilder og energibærere satser vi på for å muliggjøre økt produksjon? Vind, sol, hydrogen og ammoniakk? Hvor viktige blir batterier og hvor bærekraftig er batteriindustrien egentlig? Veikart for grønt industriløft peker retning – hva må til for å lykkes? Morrow Batteries, Siva, Veidekke og Arendals Fossekompani inviterer til spennende foredrag og en engasjerende debatt. 

Tirsdag 15. august, kl. 11.00 – 12.15, Takterrassen, Arendals Fossekompani – fellesarrangement med Morrow Batteries, Veidekke og Arendals Fossekompani. 

Streaming: https://youtube.com/live/cW8lTksSDwo

 

Hvordan lykkes med leverandørutvikling i grønne verdikjeder?

For å lykkes med grønn og smart industriproduksjon i Norge, må effektive og innovative leverandørkjeder etableres. Hvordan lykkes med det raskt, og hva skal til for at norske bedrifter når opp i konkurransen?

Onsdag 16. august, kl. 08.30-09.20, Arendal bibliotek 

Streaming: https://www.facebook.com/events/204521072302349/ 

 

Kan utslippstunge industriparker bli et grønt konkurransefortrinn?

Hvordan kan vi samlokalisere industri, og få både klima- og naturgevinster? Hvor ligger utfordringene? Hvor ligger mulighetene? Hvordan kan vi få tilgjengeliggjort nødvendig, bærekraftig kapital? Hvordan kan riks og lokalpolitikerne tilrettelegge for konkurransedyktige, grønne industriparker?  

Onsdag 16. august, kl. 13.30 – 14.20, Arendal bibliotek – fellesarrangement med Miljøstiftelsen Zero. 

Streaming: https://www.facebook.com/events/1003875097415380/ 

Grønt industriløft: Hvordan ivareta klima, natur, arbeidsplasser og lokalsamfunn?

Nå som industrien skal bli grønn og Norge nå klimamålene er det lett å miste andre verdier av syne. De nye industrietableringene kommer til å forandre landet vårt på både synlige og usynlige måter. Hvordan ta vare på sosiale og kulturelle verdier i den omveltningen som skjer? DOGA og Siva inviterer til samtale på Arendalsuka. 

Onsdag 16. august, kl. 14.30 – 15.20, Arendal bibliotek – fellesarrangement med DOGA - Design og arkitektur 

Streaming: https://www.facebook.com/events/222336380797832/  

Alle arrangementene vil bli streamet.