Hvordan kan bærekraft, skjønnhet og fellesskap fremme grønne industrietableringer?

De store grønne industrietableringene spiller en sentral rolle hvis Norge skal klare å kutte klimagassutslipp, øke eksporten og skape nye arbeidsplasser. Men hvordan sikrer vi at de også får så positive ringvirkninger som mulig på natur og lokalsamfunn?

Bildet viser en forsamling som står oppstilt foran en vegg
Ekspertgruppen for grønne industrietableringer. Fra venstre: Grethe Salvesvold, KS, Per Stensland, Invest in Norway, Helge Dahl-Jørgensen, Digital Norway, Håkon Tomter, ZERO, Bernt Rune Berntsen, Siva, Heidi Fossland, Siva, Kristian Edwards, Henning Larsen, Kathrine Omnia-Strøm, NMBU, Mikaela Vasstrøm, UiA, Stine Jørgensen og Rikke Juul-Gram, Schønherr, Mads Bruun Høy, Æra Strategic Innovation. Foto: Marit Momrak Wright, Siva

DOGA inviterte, i samarbeid med Siva, ni eksperter fra ulike fagområder til en diskusjon om hvordan vi kan lykkes med en mer helhetlig tilnærming for grønne industrietableringer. Formålet med samlingen var å utforske sentrale problemstillinger, og bidra til en økt forståelse for ulike perspektiver.

Norge skal kutte klimagassutslipp med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990. Skal vi få til dette betyr det raske og kraftige kutt. Her er de grønne industrietableringene sentrale, i tillegg til at de kan bidra til økt eksport, verdiskaping og nye arbeidsplasser i hele landet. Samtidig vil de sette stort preg på våre naturlandskap og våre lokalsamfunn. De beslutninger som blir tatt i dag vil ikke bare påvirke nåværende, men også kommende generasjoner, på mange forskjellige måter. DOGA har fått i oppdrag av nærings- og fiskeridepartementet å utforske hvordan design og arkitektur kan bidra til at den sosiale og miljømessige bærekraften også blir ivaretatt.

- Design og arkitektur er fag som jobber med transformasjon, inkluderende prosesser og en helhetlig tilnærming til utformingen av våre omgivelser, og kan spille en viktig rolle både for selve industrietableringene, men også med tanke på ringvirkninger for lokalsamfunn, sier DOGAs direktør Tor Inge Hjemdal.

- Siva fremmer bærekraftig vekst og utvikling i industri og næringsliv i hele landet. Vi skal bidra til å øke konkurransekraften i industrien og sørge for nye grønne industrietableringer. Gjennom denne typen tiltak og i samarbeidet med Doga håper vi å skape en oppmerksomhet og løfte frem kunnskap og felles prinsipper for hvordan vi kan lykkes enda bedre med bærekraftige industrietableringer i Norge, sier Sivas direktør Jan Morten Ertsaas.

I Europa løfter man verdiene «Beautiful. Sustainable. Together.» gjennom New European Bauhaus (NEB), fordi man anerkjenner at for vi skal lykkes med den grønne omstillingen, må den også være sosial og kulturell, det vil si bygge på verdier som omfavnes av befolkningen for å oppnå demokratisk legitimitet. Hva ville det bety, hvis vi hadde lagt NEB-verdiene til grunn for industrietableringene som gjøres og skal gjøres i Norge? Hvordan kan disse bidra ikke bare til klimagasskutt og arbeidsplasser, men også fremme bærekraft, skjønnhet og fellesskap i hele landet?

Vi skal bidra til å øke konkurransekraften i industrien og sørge for nye grønne industrietableringer.

- Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Siva

I tillegg til å synliggjøre gode eksempler, og kartlegge relevante verktøy og metoder, vil vi prøve å definere veiledende prinsipper som utgangspunkt for felles målsetninger. Vi har knyttet til oss ekspertise fra Schønherr landskapsarkitekter i Danmark, som har jobbet med det man kaller grønne energilandskaper i Danmark, for å bistå i prosessen. Ekspertgruppen består av følgende aktører, med ulik kompetanse og fagområder:

  • Kathrine Omnia Strøm, NMBU
  • Mikaela Vasstrøm, UiA
  • Egil Sundet, Norsk Industri
  • Grethe Salvesvold, KS
  • Håkon Tomter, ZERO
  • Mads Bruun Høy, Æra Strategic Innovation
  • Per Stensland, Invest in Norway
  • Kristian Edwards, Henning Larsen
  • Helge Dahl-Jørgensen, Digital Norway

Sammen vil vi også løfte tematikken på Arendalsuka, under overskriften Grønne industrietableringer – hvordan ivaretar vi ikke bare klima, men også natur og samfunn?
Arrangementet finner sted på onsdag 16. august kl. 14.30-15.30 på Biblioteket i Arendal.