Vinneren har spart miljøet for over 100 tonn engangsplast

Siva-prisen går i år til Looping AS. Selskapet har utviklet en gjenbrukbar emballeringsløsning primært for bygg og anleggsbransjen som eliminerer bruk av engangsplast. Juryen hedrer i tillegg Renasys AS med en X-faktorpris.

Bildet viser smilende tre menn som stolt viser frem et diplom og blomster
Næringsminister Jan Christian Vestre, vinner av Siva-prisen Jens Brustad, Looping og administrerende direktør i Siva Jan Morten Ertsaas. Foto Jarle Nyttingnes

- Bedriften har tatt tak i en av de største miljøutfordringene i bygg- og anleggsbransjen: plastavfall. Bedriften går foran og viser vei med en ny forretningsmodell som bidrar til å gi et tydelig redusert miljøavtrykk i en bransje med høye CO2-utslipp. Bedriften har bygget en ny, grønn verdikjede innenfor et område av stor nasjonal betydning, og de leverer produkter og tjenester til store deler av Nord-Europa som bidrar til økt fastlandseksport, sier næringsminister Jan Christian Vestre om årets vinner av Siva-prisen: Looping AS. 

Looping har bidratt til utfasing av engangsplast. De leverer gjenbruksemballasje i en sirkulær forretningsmodell, og har så langt bidratt til å eliminere over 100 tonn engangsplast i bygge- og anleggsbransjen. Looping leverer produkter til store deler av Nord-Europa og bidrar til å sette nye, grønne bransjestandarder utenfor Norges grenser. Selskapet ser også mot nye anvendelser innen andre bransjer hvor denne type gjenbruksemballasje kan ha stort potensiale og bidra til redusert bruk av engangsplast.  

foto Looping

- Denne prisen henger høyt for alle i, og rundt Looping, det er en bekreftelse på vår verdiskaping. En ekstra takk til kunder og partnere, sier Jens Brustad, CEO i Looping.   

«Nye krefter – i grønne industrielle verdikjeder» er tema for Siva-prisen 2023. «Nye krefter» kan omfatte å ta i bruk ny grønn teknologi, nye grønne råvarer, nye energiformer, nye forretningsmodeller, nye tjenester, nye samarbeidskonstellasjoner - kort sagt noe nytt som bidrar i en ny, eller eksisterende industriell 6y, og bidrar til å redusere kjedens miljøavtrykk.  

Bedriften går foran og viser vei med en ny forretningsmodell som bidrar til å gi et tydelig redusert miljøavtrykk i en bransje med høye CO2-utslipp.

- Jan Christian Vestre

Partnere i Siva-strukturen nominerer til Siva-prisen, og i år var det fem sterke kandidater i finalen. Vinneren kåres av en fagjury etter en åpen avstemning på web. Prisen er på 250.000 kroner. 

- Blant de 10.000 bedriftene som nyter godt av Siva-strukturen, er det mange spennende forretningsmodeller og fremtidsrettede initiativ. Med Siva-prisen og X-faktorprisen løfter vi frem bedrifter som virkelig inspirerer. Det blir spennende å se hvordan Looping og Renasys lykkes med å posisjonere seg i markedene framover, sier Jan Morten Ertsaas. Han er nytiltrådt administrerende direktør i Siva, og har ledet fagjuryens arbeid. 

Fagjuryen besto i tillegg av Kathrine Myhre, direktør for Patentstyret og Glenn Alexander Jakobsen, Foamrox, som er fjorårets vinner av Siva-prisen. 

I 2023 ble det bare utlyst èn pris. Likevel har juryen valgt å dele ut en X-faktorpris.  

- Jeg forstår godt at Siva har hatt vanskeligheter med å plukke ut èn vinner, for her har det vært mange gode kandidater. Renasys har utviklet en spennende teknologi, som kan bidra til regjeringens mål om å skape flere jobber, redusere klimagassutslipp, samt økt eksport. Velfortjent at de mottar X-faktorprisen, sier næringsminister Jan Christian Vestre om at juryen vil hedre Renasys AS i Førde.

Renasys har utviklet en unik, patentert filtreringsløsning for avløpsvann. Løsningen kan eliminere 99 prosent av partikler over 5 mikron i avløpsvann, uavhengig av bransje, avløpssammensetning, omfang eller mengde vann som skal filtreres. Selskapet har en filtreringsteknologi som bidrar til å avkarbonisere bransjen og skubber den i en grønnere og mer lønnsom retning. 

 - VA-bransjen står foran store utfordringer, der strengere utslippskrav vil medføre massive kommunale investeringer. Men tiden er knapp, og derfor setter vi pris på oppmerksomheten Siva og næringsministeren vier Renasys og industrien, sier Christopher Sveen, administrerende direktør i Renasys. 

Se video fra selve overrekkelsen.

Se

Omtre, Kvist Solutions og CTM Lyng kom til finalen i tillegg til Looping og Renasys. Å bli nominert til Siva-prisen er en anerkjennelse for den viktige jobben som gjøres for å skape ny aktivitet og grønne, lønnsomme arbeidsplasser over hele landet. 

Finalekandidatene viser at det går an å skape jobber i Norge, øke eksporten og redusere klimagassutslipp samtidig. Gjennom innovasjon, samhandling og kunnskapsdeling bidrar de hver eneste dag til å utvikle norsk næringsliv. 

- Med Siva-prisen ønsker vi å løfte frem bedrifter som har tilført nye krefter i eksisterende eller nye industrielle verdikjeder, og bidratt til å redusere miljøavtrykket. Looping og Renasys er to verdige vinnere i et tøft finaleheat, sier Jan Morten Ertsaas. 

Foto Looping

Fakta Looping AS  – vinner av Siva-prisen

 • Har utviklet og produserer gjenbrukbar transportemballasje primært for bygg- og anleggsbransjen. Looping selger produkter som en helhetlig tjeneste (produkt etterfulgt av tjeneste-komponent) dvs. at omsetningen kommer fra en kombinasjon av produkter og tjenester.

 • Etablert i 2017, 20 ansatte fordelt på Oslo og Stockholm, samt egen produksjon i Vilnius, Litauen. Omsetning på 12,6 millioner kroner i 2022, derav 5,3 millioner fra det svenske markedet.

 • Leverer til store deler av Nord-Europa og bidrar til å sette nye, grønne bransjestandarder utenfor Norges grenser.

Fakta Renasys AS – vinner av Sivas X-faktorpris

 • Har utviklet en unik, patentert filtreringsløsning for avløpsvann. Løsningen kan eliminere 99 prosent av partikler større enn 5 mikron, uavhengig av bransje, avløpssammensetning, omfang eller mengde vann som skal filtreres.

 • Etablert i oktober 2020. Omsetning på 1,4 millioner kroner i 2022. 16 ansatte i dag og budsjettert omsetning for 2023 på 29 millioner kroner. Hovedkontor i Førde i Vestland.

 • Globalt marked på ca 260 milliarder euro. Ifølge Norsk Vann behøver norske renseanlegg kommunale investeringer på ca. 200 milliarder kroner.

Tidligere vinnere av Siva-prisen

 • 2016 : NCE Maritime CleanTech 
 • 2017 : Oslo Cancer Cluster Incubator
 • 2018 : Brødrene Aa
 • 2019 : Hallingplast AS
 • 2020 : Artic Nutrition AS
 • 2021 : Cinderella Eco Group AS
 • 2022 : Foamrox AS

Om Siva-prisen

 • Deles ut for åttende gang. Prisen er på 250.000 kroner. I år deles også ut en X-faktorpris på 50.000 kroner.  
 • Vinneren utmerker seg på minst tre av følgende kriterier: 
  1. Går foran og viser vei for grønne industrielle verdikjeder.
  2. Er en sentral aktør i arbeidet med å utvikle/drifte verdikjedesamarbeidet.
  3. Har i samarbeid med andre bygd nye sterke, grønne verdikjeder innen områder av stor nasjonal betydning
  4. Bidrar gjennom tilførsel av ny teknologi/nye løsninger/nye forretningsmodeller til grønn omstilling og nytenking, og har gjennom det forsterket/omstilt en eksisterende verdikjede/industrisamarbeid.
  5. Bidrar til å øke nasjonal fastlandseksport.
  6. Bidrar til hjemhenting av viktige ledd i verdikjeden.