Bygger opp nordisk industri fra Siva-bygg i Porsgrunn

Det norske selskapet REEtec har utviklet en ny, miljøvennlig og bærekraftig teknologi for separasjon av sjeldne jordartselementer som trengs i det grønne skiftet, og som kan konkurrere med den dominerende kinesiske produksjonen. Nå skal den første fabrikken etableres i Norge, i et Siva-bygg på Herøya.

Bilde av bygning med REEtec-profilering.
Gjennom eiendomsvirksomheten bidrar Siva til etablering og økt industriproduksjon i Norge. Når det norske selskapet REEtec skalerer opp og bygger ny fabrikk for separasjon av jordartsmetaller, skjer dette i et Siva-bygg på Herøya. Foto: REEtec/Børve Borchsenius Arkitekter.

REEtec har siden 2019 driftet et demoanlegg på Herøya. Etter å ha hentet totalt 1,2 milliarder kroner fra ulike investorer, skal de nå bygge et fullskala industrielt produksjonsanlegg. 

Samtalene med Siva startet for snart et år siden. Det resulterte nylig i en langsiktig leiekontrakt av bygget som skal huse den nye fabrikken. 

Gjenbruk av bygg

REEtec er en leietaker som passer godt inn i vår portefølje med tanke på bærekraft og fremtidsrettet industri, sier eiendomssjef Bernt Rune Berntsen i Siva – Selskapet for industrivekst. 

 Planen er at fabrikken skal stå klar i andre halvår 2024. Nesten hele bygget skal gjenbrukes i sin nåværende form, og REEtec vil dra nytte av å ligge i et område som er tilrettelagt for industri.  

Vi gleder oss over at vi kan være en langsiktig medspiller for selskapet når de skal investere og realisere storskala produksjon, sier Berntsen  

Høy etterspørsel

Det forventes mer enn en femdobling av etterspørselen etter sjeldne jordartsmetaller til elbiler og vindkraftverk frem til 2030. Men Europa er avhengige av import av disse kritiske mineralene, og Kina dominerer produksjonen. EU har utlyst en strategi for kritiske råmaterialer som skal øke Europas selvforsyning.

REEtec fokuserer på neodymium og praseodymium, og anlegget på Herøya vil ha en årlig kapasitet på 720 tonn fra andre halvdel av 2024. Det representerer fem prosent av den estimerte etterspørselen i EU, ifølge selskapet. REEtec-prosessen kombinerer høy effektivitet og konkurransedyktige kostnader med opptil 90 prosent lavere karbondioksidutslipp. Et viktig innslag i prosessen er at stort sett alle forbruksvarer gjenvinnes og gjenbrukes. Energibehovet er også svært lavt, og strømforbruket er i sin helhet basert på vannkraft fra Norges grønne nett. REEtecs teknologi gjør det mulig å produsere høykvalitative produkter på en svært effektiv måte, og med mye mindre påvirkning på miljøet enn andre konvensjonelle separasjonsprosesser for sjeldne jordartsmetaller. 

Starten på noe nytt i Europa

Mercuria, TechMet og det statlige norske investeringsselskapet Nysnø Klimainvesteringer er blant de nye aksjonærene i REEtec. Den tidligere hovedeieren, Scatec Innovation, er også med videre. Svenske LKAB blir imidlertid største eier i REEtec etter kapitalinnhentingen.  

─ At LKAB, med sin sterke industrielle posisjon og tekniske kunnskap, går inn som hovedeier er en bekreftelse på vår teknologi. REEtec er nå godt posisjonert til å bli en ledende europeisk REE-aktør, sier styreleder John Andersen i REEtec.

Han får støtte fra administrerende direktør og konsernsjef i LKAB, Jan Moström.

─ LKAB planlegger å utvinne jordartselementer som biprodukt fra vår bryting av jernmalm. Sammen med REEtec kan vi skape fundamentet i en sterk og bærekraftig nordisk verdikjede for sjeldne jordartsmetaller, sier Moström. 

 

Les hele pressemeldingen fra LKAB. 

Siva SF

  • Siva har som formål om å utløse og legge til rette for lønnsom industri og næringsutvikling i hele Norge.  
  • Gjennom eiendomsvirksomheten bidrar Siva til etablering og økt industriproduksjon.  

REEtec

  • Den første fabrikken for separasjon av jordartselementer på Herøya kommer til å ha en produksjon på 720 tonn av jordartselementene Neodym og Praseodym, noe som tilsvarer 5 prosent av Europas behov. 
  • Produksjonsstart er planlagt til 2024 
  • I den første fabrikken skal det brukes råmaterialer fra Vital Metals i Canada. Det er inngått en avtale med Vital Metals om en tredobling av volumene. 
  • REEtec har solgt 80 prosent av den planlagte produksjonen, blant annet gjennom en femårskontrakt med Schaeffler Group, som er en global leverandør til bilindustrien. 
  • Separasjonsteknologien er utviklet i flere trinn fra labskala til pilot, og deretter i et demonstrasjonsanlegg fra 2008.