Julehilsen fra Siva

Vi legger straks bak oss enda et krevende år for næringslivet, et år preget av pandemi og usikkerhet. Alle bransjer og bedrifter har på en eller annen måte blitt berørt, og foreløpig kjenner vi ikke de fulle konsekvensene av covid-19.  

For mange vil det bli tøffe tak fremover, men vi må også tillate oss å huske at mye av den endringen som nå skjer, kan ha positive sider. 

I skyggen av pandemien har industriaktører, etablerte bedrifter og gründere sett muligheter, vært tilpasningsdyktige og nysgjerrige. Gode idéer og nye konsepter har sprunget frem, og noen har til og med kommet som en direkte følge av situasjonen verden har stått i.  

Kanskje har evnen og viljen til omstilling aldri vært større. I Siva velger vi derfor å være positive til hva det nye året vil bringe. Vårt samfunnsoppdrag er å legge til rette for ny industri, nye arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn over hele Norge. 

Med bare 50 ansatte forvalter Siva samspillsvirkemidler og en nasjonal struktur med Siva-partnere. Gjennom styrerom, eierskap, og inkubasjons- og næringshageprogrammene bidrar vi aktiv til over 70 innovasjonsselskaper med over 650 medarbeidere. Rekordmange bedrifter mottok bistand gjennom våre programmer i 2020, og i 2021 vil vi overgå disse tallene. Det viser at næringshagene og inkubatorene i Siva-strukturen er effektive virkemidler.  

Fem katapult-sentre gir bedrifter i hele landet tilgang til 800 industrieksperter, og testfasiliteter til en verdi av nærmere to milliarder kroner. På eiendomssiden jobber vi med spennende prosjekter som vil bidra til mer industriproduksjon og verdiskaping. I alt drar over 9000 bedrifter over hele landet nytte av Siva og våre dyktige partnere.  

Sammen med våre partnere har vi allerede vist at vi klarer å levere godt under krevende omstendigheter, og vi har vist evne til å hjelpe og spille på lag med næringslivet.  

I dette ligger det enorm motivasjon for alle oss som hver dag jobber for å oppfylle vårt samfunnsoppdrag, til det beste for næringslivet i Norge. 

For å avslutte der vi startet; nok et krevende år er lagt bak oss, men med endringer kommer også muligheter. Vi er et lite land, men med unike forutsetninger. Det samme kan man på mange måter si om Siva. Vi er en liten aktør målt i bevilgede midler, men med et stort fotavtrykk i hele landet, og med effektive virkemidler. I 2022 skal vi fortsette det gode arbeidet, videreutvikle oss og jobbe enda mer for grønn omstilling, digitalisering og eksport. Vi gleder oss rett og slett til å fortsette jobben med å styrke og bygge norsk næringsliv neste år! 

På vegne av oss i Siva ønsker jeg alle en riktig god jul og et godt nytt år! 

- Andreas Krüger Enge, kst. administrerende direktør i Siva