Siva-styret utvides

På foretaksmøte 12. juni ble Sivas styre gjenvalgt, og utvidet med Anne-Hilde Bråtebæk (Helse Sør-Øst) og Are Tomasgard (LO).

Nye styremedlemmer i Siva, Are Tomasgard (foto LO) og Anne-Hilde Bråtebæk.
Nye styremedlemmer i Siva, Are Tomasgard (foto LO) og Anne-Hilde Bråtebæk.

Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Styret er bredt sammensatt med representanter fra industri og næringsliv.

Styret består av Kjell Roland, styreleder, Tine Rørvik (nestleder), Maja Adriaensen, Heine Østby, Arve Ulriksen, Anne-Hilde Bråtebæk, Are Tomasgard, Kjersti Veum (ansattevalgt styremedlem) og Bernt Rune Berntsen, (observatør). Kristian Strømmen er (ansattevalgt varamedlem).