Tilrettelegger for å fortsette industrieventyret på Andenes

Siva investerer 18 millioner kroner for å bygge ut fabrikken på Andenes, slik at leietager Vitux kan vokse videre.

Bilde av to personer foran anleggsplass
Technology manager Kamilla Lundhaug og production site manager Per-Erik Larsen.

Utbyggingen startet i vår, og allerede i sommer ble bygget lukket. Målet er ferdigstillelse i desember. 

– Utvidelsen av fabrikken vil bidra til økt verdiskaping og sikring av høykompetansearbeidsplasser i regionen, sier eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg i Siva. 

Viktig forutsigbarhet

Vitux er en vekstbedrift som har holdt til i lokalene siden 2009, og har på mange måter vært et industrieventyr. Skulle selskapet eid og utvidet et fabrikkbygg på toppen av store investeringer i utstyr, ville denne reisen vært mye vanskeligere.  

– Fabrikkeier Siva har vært med oss hele veien fra oppstarten, i utvidelse i 2018 og i nåværende byggetrinn. Ved at Siva har båret investeringskostnaden i fabrikkbygg og utvidelser, har vi hatt mulighet til å fokusere på å skaffe kapital for å utvikle og investere i teknologi og produksjonsutstyr, forteller technology manager Kamilla Lundhaug i Vitux. 

Vitux er et godt eksempel på at vårt eiendomsverktøy utløser privat kapital, ved at selskapet selv investerer i prosessutstyr.

- Lise Bartnes Aalberg

Tredjepartsprodusent

Selskapet produserer ulike kosttilskudd basert på teknologi utviklet i samarbeid med blant andre NTNUDe er 100 prosent norskeid, og hovedkontoret ligger i Oslo. Produksjonen foregår imidlertid på Andenes i Andøy, der de lager kosttilskudd med den unike, patenterte leveringsformen ConCordix, som gir en sug- og tyggbar geletablett. Disse produseres for kunder som selger ConCordix under sine egne merkenavn. I Norge er Möllers gelefisk den største merkevaren. 

Bilde fra innsiden av en fabrik
Hos Vitux i Nordland lages det kosttilskudd som sendes over hele verden. For å møte den stadig økende etterspørselen, har selskapet vært avhengig av å utvide produksjonslokalene.

Utvider produksjonsbygget

I 2018-2019 ble det investert 12,3 millioner kroner i utbygging av fabrikken. I dette første utbyggingstrinnet ble produksjonsavdelingen utvidet med 400 kvadratmeter, og Vitux investerte selv nærmere 30 millioner i en helt ny produksjonslinje. Andre utbyggingstrinn pågår nå. Det innebærer et tilbygg på 250 kvadratmeter produksjonsareal, som både oppfyller formelle krav til næringsmiddelproduksjon, samt strenge krav fra myndigheter og kunder i Europa, USA, Canada, Midtøsten og Asia.  

Avgjørende med økt kapasitet

Med dette får Vitux plass og mulighet til å investere i nytt utstyr til en verdi av 30 millioner kroner, spesielt utformet for selskapets produksjonsprosess. Selskapets tredje produksjonslinje vil gi en økning i produksjonskapasiteten på mer enn 50 prosent.  

–  Vitux har vokst jevnt siden vi startet å produsere ConCordix i 2010, forteller Kamilla Lundhaug.  

De siste årene har teknologien fått fotfeste for alvor. Selskapet har sikret store, globale aktører som kunder, i tillegg til at eksisterende kunder har vokst. Veksten i salg fra 2019 til 2020 var på 80 prosent, og produksjonskapasiteten ble sprengt. For å møte interessen fra markedet – både i kapasitet og leveringstider – er det avgjørende å utvide fabrikken og produksjonskapasiteten.  

 Hvis vi ikke utvider produksjonen i takt med salgsveksten, vil vi måtte si nei til kunder og leveranser, og dermed stoppe veksten i en relativt lang periode. Kunder som ikke får levert ønskede kvanta, eller som får beskjed om at introduksjon av ConCordix under deres merkenavn må utsettes i lang tid, kommer heller ikke tilbake, påpeker Lundhaug.   

Distriksrettet industriutvikling

– Dette er reelle utfordringer for mange aktører over hele landet. Fabrikken på Andenes er et godt eksempel på tilrettelegging og utløsning av lønnsom næringsvirksomhet, og Vitux er et godt eksempel på at vårt eiendomsverktøy utløser privat kapital ved at de selv investerer i prosessutstyr, sier eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg i Siva. 

Om Vitux AS

 • Hovedkontor i Oslo. Produksjonsfasiliteter på Andenes i Nordland. Omtrent 75 ansatte. 

 • Bedriften har sitt utspring fra FoU-miljøet i Tromsø (UiT og Siva Innovasjonssenter Tromsø) og NTNU. 

 • Produserer et hovedsakelig omega3-basert kosttilskudd (ConCordix 
  tyggetabletter), og eier 42 patenter basert på teknologien. 
   

 • Selskapet opererer ikke i sluttmarkedet, men produserer på kontrakt for sluttkundeleverandører. 

 • Næringsmiddelet benyttes som innsatsfaktor i kjente merkevarer for kosttilskudd. 

 • Eksporterer globalt (B2B-modell), har salgsrepresentanter i Europa, Nord-Amerika og Sørøst-Asia.  

Om Siva sitt prosjekt

 • Siva eier fabrikken på Andenes. Vitux er leietaker. 

 • Første utbyggingstrinn i 2018, produksjonslinje nr. 2 (ca. 12,3 MNOK). 

 • Andre utbyggingstrinn i 2021, produksjonslinje nr. 3 (ca. 18 MNOK). Innebærer også opprusting av eksisterende bygningsmasse. 

 • Vitux har investert i eget produksjonsutstyr og skal investere ytterligere 30 MNOK i forbindelse med siste byggetrinn. 

 • Totalentreprise, lokal entreprenør (KKE). Hovedsakelig lokale underleverandører. 

 • Tilbygget skal etter planen overleveres Vitux i desember 2021.