– Bruk virkemidlene som allerede virker!

Det var budskapet fra vår styreleder Kjell Roland, da han denne uken satte fokus på manglende satsing på de velfungerende industrivirkemidlene vi allerede har i Norge.

Bildet viser en hvit el-bil som står og lader batteriet
Foto Possessed photography, Unsplash

Roland peker i sitt innlegg på at mange politiske partier nå tenker nytt og ønsker å vise handlekraft for at Norge ikke skal bli frakjørt på industriområdet. Men handlekraft handler ikke bare om å tenke nytt. Det kan også være å satse videre på allerede dokumenterbart velfungerende virkemidler.  

Gode forutsetninger

Styrelederen peker på produksjon av batterier som et industriområde der Norge står i fare for å bli frakjørt. Her ligger det imidlertid også store muligheter dersom vi klarer å utnytte nasjonale fortrinn, rette innsatsen mot de delene i verdikjeden som trengs for å sikre langsiktighetog i større grad se støtten via de eksisterende virkemidlene i en prioritert sammenheng. 

Bildet viser et portrett av Kjell Roland som er styreleder i Siva
Kjell Roland, styreleder i Siva

 

Roland påpeker at det norske virkemiddelapparatet er rikholdig, den politiske viljen stor, og at Norge allerede har en sterk posisjon i flere deler av verdikjeden. 

For at vi skal lykkes med å bli en attraktiv vert må vi dimensjonere, sette opp tempoet, koordinere oss – og det må skje nå! 

Les hele innlegget på e.24.no