I mål med nasjonal strategiprosess for prosessindustrien

Etter tre års arbeid og flere ekspertgrupperapporter kunne aktører fra industri, forskning og virkemiddelapparat i dag levere sine innspill til regjeringen om hvordan prosessindustrien kan bli enda grønnere.

Prosess21 sluttrapport overleveres til Regjeringen. f.v. Sveinung Rotevatn, Håvard Moe, Iselin Nybø. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet
Prosess21 sluttrapport overleveres til Regjeringen. f.v. Sveinung Rotevatn, Håvard Moe, Iselin Nybø. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Prosess21 ble etablert med utgangspunkt i Industrimeldingen, og har mobilisert hele den norske prosessindustrien.  

Styrket samhandling

Et viktig mål har vært å styrke samhandlingen mellom de relevante kompetansemiljøene og de ulike offentlige virkemidlene. Hovedrapporten kommer med mange innspill som er verdt å lytte til, mener administrerende direktør Ingrid R. Lorange i Siva. 

 Den etterlyser blant annet bedre koordinering og forsterkning av virkemidlene vi har, og det er en utfordring vi må ta på alvor. Vi må sørge for å gjøre samarbeid og koordinering til et nasjonalt fortrinn, også når det gjelder å legge til rette for mer industriell verdiskaping. Nå gjelder det å prioritere godt, satse og sette fart. Mye tyder på at regjeringen vil gjøre nettopp det, for de stilte med et sterkt lag for å ta imot hovedrapporten i dag, sier Lorange. 

Sentral rolle

Hun sikter at til at statsminister Erna Solberg, næringsminister Iselin Nybø og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn alle var digitalt representert under overleveringen. 

– Industrien har en sentral rolle i fremtidens bærekraftige økonomi. Denne rapporten blir et viktig veikart for å manøvrere i landskapet som ligger foran oss. Et landskap som i stor grad endrer forutsetningene for industriell aktivitet i Norge, sa statsminister Erna Solberg i sitt innlegg. 

Her kan du laste ned Prosess21 Hovedrapport 

En felles guide

Prosessindustrien sysselsetter 25 000 personer, omsetter for 200 milliarder kroner per år og står for 18 prosent av eksporten av fysiske varer fra Norge. Norsk prosessindustri har vært tidlig ute med å redusere sine miljøfotavtrykk, og er i tillegg forsynt med fornybar kraft. Siden 1990 har klimagassutslippene gått ned med 41 prosent. Samtidig har prosessindustrien økt sin verdiskaping med 56 prosent siden 2005. 

– Det grønne skiftet vi har forberedt oss på, skjer nå. Om vi griper mulighetene som ligger foran oss, kan eksportverdien fra norsk prosessindustri dobles innen 2030, samtidig som utslippene fortsetter å gå ned. Industrien er en drivkraft for innovasjon og ny teknologi, og norsk prosessindustri leverer nøkkelkomponenter for det grønne skiftet i Norge og globalt. Når vi skal gripe mulighetene og satse videre, blir rapporten fra Prosess21 vår felles guide til å treffe planken best mulig, sa næringsminister Iselin Nybø. 

På lag med næringslivet

Meldingen fremhever at vi står ved et veiskille når det gjelder ytterligere reduksjoner i klimagassutslipp fra industrien. Nye vesentlige utslippskutt vil kreve til dels betydelige teknologigjennombrudd, som må være lønnsomme å ta i bruk. Det påpekes også at prosessindustrien har flere roller å spille i det grønne skiftet, og at en snever oppmerksomhet om industriens egne utslipp i Norge kan ha uheldige effekter for Norges bidrag til den globale klimadugnaden. 

– Norge skal oppfylle Parisavtalen. Da må vi kutte utslipp på bred front, også i industrien. Prosess21 er et utmerket initiativ som peker på mange mulige grep for å utvikle ny teknologi og fremme grønn vekst. Regjeringen vil kutte utslippene, ikke utviklingen, og da må vi jobbe på lag med næringslivet, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn tidligere i sitt innlegg.