Securo tar steget til internasjonalt toppnivå

I høst ble Securo kjøpt opp av tyske SVT Group. Med utspring fra Verdal Industripark, og med bidrag fra blant andre Siva-partneren Proneo, har den mangeårige gasellebedriften etablert seg som en stor aktør i det internasjonale markedet for brannsikring.

Bildet viser nærbilde av hulromsventil

Etter oppkjøpet blir verdalsbedriften nemlig del av et internasjonalt selskap med en omsetning på over 200 millioner euro, kontorer over store deler av verden og produkter som har vunnet en rekke priser for sin innovative teknologi.

Ut i verden

– Dette er en stor mulighet for oss, forteller daglig leder Frode Resve i Securo.

– Her kommer vi inn i et stort konsern som har fotfeste i Europa, Midtøsten, Asia og USA, og veien ut til verden ble plutselig veldig mye kortere. Det gir oss muligheten til å komme raskere ut i flere marked, og vi får tilgang på ny kompetanse og flere ressurser til å drive produktutvikling. Det er heller ikke unaturlig å se for seg at Securo tar posisjonen som SVT Group sin spydspiss inn mot de nordiske markedene, sier Resve.

– Siva sin rolle er å tilrettelegge for vekst i industri og næringsliv, og dette er en fantastisk suksesshistorie om en bedrift som har gått fra inkubator til internasjonalt toppnivå innen industriell brannsikring. Dette viser betydningen av sterke kompetansemiljø og erfaringsdeling, og hva det kan bety for etableringen av ny kommersiell virksomhet gjennom innovasjon, produkt- og tjenesteutvikling, sier kommunikasjonsdirektør Preben Sandborg Røe i Siva.

– Siva sin rolle er å tilrettelegge for vekst i industri og næringsliv, og dette er en fantastisk suksesshistorie om en bedrift som har gått fra inkubator til internasjonalt toppnivå innen industriell brannsikring.

- Preben Sandborg Røe, kommunikasjonsdirektør i Siva

Beste praksis for industriutvikling

Securo valgte å lokalisere seg i samme miljø som Proneo i Verdal Industripark, og har dermed hatt kontakt med inkubatoren som innovasjonsselskap gjennom alle faser – fra oppstart, via vekst og nå rigging for ytterligere internasjonal vekst gjennom nytt eierskap. Securo valgte også å knytte til seg lokale investorer i Proneo sitt investornettverk med betydelig industrierfaring. De benyttet seg aktivt av klyngen Industrinavet, og de rigget opp FoU-aktivitet sammen med SINTEF Industri. Marius Værdal er leder for Proneo sin inkubator, og mener Securo er et lærebokeksempel på hvordan man bør utvikle en industribedrift i Norge. Han peker blant annet på at selskapet innledningsvis bygget opp et godt team med god balanse mellom produkt, marked og økonomi/finans, og at de jobbet svært grundig med å forstå markedet de skulle inn i. De sikret immaterielle rettigheter på en god måte, og fikk en robust oppstartsfinansiering gjennom en kombinasjon av tilskudd og industrielle investorer. Han trekker også frem styrken ved at Securo har tenkt internasjonalt fra første stund, og at de har jobbet systematisk med å nå ut til et større geografisk marked innenfor egen nisje.

– Vi bruker dem som en læringscase for andre gründere. Bedriften representerer alle tingene vi synes det er spennende å jobbe med: De er en industriell SMB-bedrift med globalt potensial som jobber systematisk med både teknologi, IPR, produksjon, eierskap og finansiering. På den måten har de tatt steg etter steg over ti år. Derfor er suksessen til Securo ingen tilfeldighet, påpeker Værdal.

Fortsatt lokal verdiskaping

For Securo er dette siste steg på en lang reise mot internasjonalisering. Allerede i 2019 kom den franske gruppen Passive Fire Protection (PFP) inn som eier, noe som bidro til å plassere bedriften på kartet.

– Vi har alltid ønsket å komme inn under vingene på et større, internasjonalt selskap. Da vi tok kontakt med PFP var vi et ukjent norsk selskap som ingen hadde hørt om, men de ble raskt interessert da de fikk høre mer om hva vi drev med. Dette mellomsteget gjorde også at vi havnet på radaren til SVT Group, påpeker Resve.

Selv om vekstmulighetene til Securo først og fremst ligger utenfor Norge, så er planen at selskapet skal fortsette å bidra til lokal verdiskaping.

– Ambisjonen er at salget skal bidra til at vi kan vokse i industriparken og ha flere ansatte i Verdal. Halvparten av omsetningen har ligget på eksport. Derfor har det vært en bevisst strategi å finne en sterk europeisk eier, forteller Eivind Elnan, som sammen med Geir Jensen grunnla Securo i 2006.

Internasjonalt patentert teknologi

Etter mange år med brannprosjektering og brannrådgivning så Jensen at det eksisterte et behov i bransjen, men at de gode produktene manglet. Resultatet ble etter hvert den internasjonalt patenterte Firebreather-teknologien, som i dag danner grunnlaget for alle produktene de leverer. Fra oppstarten med en kontorpult og en PC, er produksjonen i dag robotisert, og de har utviklet en rekke innovative teknologier og har fått fotfeste internasjonalt. Det er ikke tilfeldig ifølge Eivind Elnan.

– Vi har vært omgitt av industrikompetanse og gode rådgivere fra første dag. I Verdal Industripark fant vi et raust miljø for å dele erfaring og kompetanse. De første årene jobbet vi ut fra inkubatoren til Proneo og var helt avhengig av aktørene rundt oss. Vi brukte lokale leverandører på produksjon og utvikling, noe vi fortsatt har en ambisjon om å gjøre. Vi har vært helt avhengig av å være i et miljø hvor vi finner denne typen kompetanse og hvor man hjelper hverandre, sier Elnan.

En eventyrlig reise

Jan Selvig satt som styreleder i Securo fra 2007 og fram til i fjor. Han mener suksessen skyldes at selskapet fra første dag har siktet internasjonalt og at de har hatt et nådeløst fokus på produktutvikling, innovasjon og ny teknologi. Nettverket og filosofien som gjennomsyrer Verdal Industripark har også vært helt avgjørende for hvordan selskapet har utviklet seg.

– Den industrielle og internasjonale tenkningen har definitivt satt sitt preg på Securo. Industriparken har en sterk kultur og tradisjon for å tenke stort og internasjonalt. Dette har smittet over på oss, og vi har hele veien vært tydelige på at vi ikke driver en liten butikk på hjørnet. Vi skal ut i verden. Det er en mentalitet vi deler med veldig mange andre industribedrifter i Verdal, sier Selvig.