Nye miljøer inn i klyngeprogrammet

- Mange bedrifter søker dynamiske klynger for å finne partnere, og lykkes med mer innovasjon og raskere omstilling. Vi ønsker de nye klyngene hjertelig velkommen inn i programmet, og gleder oss til å se resultatet av godt arbeid de neste årene, sier administrerende direktør Ingrid R. Lorange i Siva.

Disse klyngene vil kunne bidra til å skape nye arbeidsplasser og sørge for vekst og utvikling i hele landet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.
Disse klyngene vil kunne bidra til å skape nye arbeidsplasser og sørge for vekst og utvikling i hele landet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Uttalelsen kommer i anledning av at ni nye miljøer i dag ble i dag tatt opp i Norwegian Innovation Clusters. Det nasjonale programmet for næringsklynger er et samarbeid mellom Siva, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Sistnevnte er operatør av programmet som finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Innovasjon og raskere omstilling

Utlysningen ble kunngjort i juni i år, med invitasjon til å søke nye Arena- og Arena Pro-prosjekter. Totalt 24 kandidater meldte sin interesse, og kvaliteten var svært høy. Nå er det altså klart at fem nye miljøer blir Arena-klynger, og fire blir tatt opp på det høyeste nivået, Arena Pro. For 2021 er det budsjettert med 217 millioner kroner til programmet, og med dagens opptak vil det fra årsskiftet være 39 klynger med i Norwegian Innovation Clusters.

Grønn profil er fellesnevner

Det var distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland som torsdag formiddag offentliggjorde navnene på de nye klyngene.

- De representerer hele spennet i næringslivet, og satser på alt fra kunstig intelligens til emballasje og klestekstiler. Felles for alle er at de har en grønn profil og representerer en nødvendig omstilling av næringslivet. Disse klyngene vil kunne bidra til å skape nye arbeidsplasser og sørge for vekst og utvikling i hele landet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

- Vi ønsker de nye klyngene hjertelig velkommen inn i programmet, og gleder oss til å se resultatet av godt arbeid de neste årene.

- Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Siva

- Vårt nasjonale klyngeprogram har hatt stor betydning for bedriftene i klyngene, for utvikling av miljøenes og regionenes innovasjonskraft og attraktivitet, og dermed for utvikling av norsk næringsliv. Klyngeprosjektene viser at det gjennom samarbeid er fullt mulig å være i front. Målrettet samarbeid og læring er avgjørende for å hele tiden bli bedre. Det er viktig for å overleve i markeder med tøff konkurranse, sier næringsminister Iselin Nybø.

Representanter fra Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet har gjennomført en grundig vurdering av alle søknadene, individuelt og i plenum og med innspill fra fylkeskommunene. I tillegg har de gjort intervjuer med de sterkeste kandidatene.

Les mer om klyngeprogrammet

Fire nye Arena Pro-klynger:

Cod Cluster har medlemmer i hovedsak fra Nord-Norge, med tyngdepunkt i Vesterålen og Båtsfjord. Målet er å øke verdiutbyttet av hvitfisk gjennom å forlenge sesongen ved å lagre fisk levende. Klyngen vil også utvikle en satsing på internasjonale markeder.

Nordic Edge har hovedsete i Stavanger, 91 medlemmer og samarbeidspartnere fra hele verden. De skal etablere, skalere og eksportere ny industri innen smart by-teknologi – både produkter og tjenester. Klyngen har etablert konferansen Nordic Edge Expo og planlegger å etablere et innovasjonssenter i samarbeid med lokale aktører.

Arctic Cluster Team, ACT, har utgangspunkt i industrimiljøet i Mo i Rana, med 80 partnere. De ønsker å skape en klimanøytral prosessindustri og bidra til framtidens grønne samfunn. Bedriftene utnytter komparative fortrinn og konkurrerer på det internasjonale markedet.

Norwegian Fashion & Textile Agenda er en klynge for mote- og tekstilnæringen. Kjernevirksomheten er å utvikle bærekraftig verdiskaping for medlemmene og næringen. Mote og tekstil omfatter design, produksjon og distribusjon av klær og relaterte produkter, fysisk handel og netthandel, og innsamling, gjenbruk og gjenvinning. Klyngen har sentrum i Oslo og jobber virksomheter over hele landet.

Fem nye Arena-klynger:

Proptech Innovation holder til i Bergen med 82 medlemmer med tyngdepunkt innen bygg og anlegg. De ønsker å gjøre eiendomsbransjen smart og bærekraftig ved bruk av kunnskap, effektivt samarbeid, smart teknologi, data og kunstig intelligens.

Circular Packaging Cluster driver aktivt samarbeid i en sirkulær verdikjede for emballasje og emballering. Tyngdepunktet er i Oslo og Viken, med kommersielle- og utviklingsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Klyngen skal bidra til markedsutvikling for resirkulerte materialer, på eksisterende og nye markeder. Klyngen har 45 deltakere og en rekke samarbeidspartnere.

H2Cluster - The Norwegian Hydrogen Cluster er en nasjonal klynge med 37 norske og internasjonale partnere. Klyngen ønsker å samle et fragmentert hydrogenaktørbilde rundt en kraftfull satsing på innovasjon, verdiskaping og eksport. Klyngen skal fremskynde utviklingen og være en spydspiss for bærekraftig omstilling, verdiskaping og nye, grønne arbeidsplasser. Klyngen har base i Oslo-området.

Norwegian Wood Cluster består av bedrifter og forskningsmiljøer innenfor skognæring, trelast og treindustri, boligutbygging og arkitektur. Klyngen holder hus i Innlandet og skal utvikle klimavennlige bygge- og boligløsninger for voksende markeder basert på norske skogressurser. Målet er å redusere miljøavtrykket og utvikle sirkulære løsninger ved å bidra til materialgjenvinning av returtre i Norge. Og utvikle avanserte industrielle prosesser.

Cluster for Applied AI med 39 medlemmer og 25 samarbeidspartnere har utgangspunkt i Halden. Den har som visjon at bedriftene skal bli internasjonalt ledende, datadrevne, effektive og kundefokuserte gjennom utvikling og bruk av kunstig intelligens. Klyngen vil utvikle et ledende, åpent miljø i Norge.

 

Kontaktpersoner:
I Innovasjon Norge: Kjetil Svorkmo Bergmann, kjber@innovasjonnorge.no, telefon 90 82 09 18.
I Siva: Preben Sandborg Røe, preben.sandborg.roe@siva.no, telefon 90 12 57 73.
I Forskningsrådet: Christian Haug-Moberg, chh@forskningsradet.no, telefon 97 67 24 19.