Ny optimisme i Innvik

Da Innvik AS ble hardt rammet av finanskrisen, var det langt ifra enkelt å skaffe privat kapital som hadde tro på at den tradisjonsrike møbeltekstilbedriften skulle lykkes med omstillingen. Nå har imidlertid selskapet snudd underskudd til overskudd, takket være hjelp fra en fremoverlent kommune og Siva.

Bildet viser tre damer som står og ser på fargeprøver i fabrikken til Innvik
Foto Jørn Sønsterudbråten

–  Uten kommunen og Siva hadde vi ikke hatt mulighet til å gjennomføre den nødvendige omstillingen som vi nå har gjort, forteller Bjørn Aage Haugen, daglig leder i Innvik AS.

I 2010 gikk Stryn kommune og Siva sammen om å kjøpe eiendeler i Innvik Næringspark for totalt 5,2 millioner kroner. Kapitalinnsprøytingen betydde at Innvik AS fikk frigjort nødvendig kapital til å snu den negative trenden i en vanskelig tid. 10 år senere er det det klart at tiltaket var en suksess, og i januar markerte Innvik at de nå kjøper tilbake aksjene fra kommunen og Siva.

 

Innvik AS kjøper tilbake Stryn kommune og Siva sine aksjer i Innvik Næringspark AS. F.v. Per Støle i Siva, Sven Flo, Arve Haugen, Nils P. Støyva og Bjørn Aage Haugen.

Fra røde tall til optimisme og vekst

Mens en rekke andre norsk tekstilbedrifter de siste tiårene har vært nødt til å legge ned eller flagge ut til lavkostland, viser Innvik AS at det er mulig å lykkes, selv når det ser mørkt ut. Tilgangen til privat kapital er en mangelvare i bransjen, og hjelpen fra Siva og Stryn kommune var derfor kjærkommen for vestlands-bedriften, som holder til i vakre Nordfjord i tidligere Sogn og Fjordane.

– Avtalen viste seg å være en viktig katalysator for endring. Det betydde mye at kommunen og Siva hadde tro på oss, forteller Innvik-sjefen.

Og resultatene taler for seg selv. Haugen forteller om vekst i både omsetning, lønnsomhet og antall ansatte. I dag har bedriften 15 flere ansatte enn for fem år siden, som betyr mye for et lokalsamfunn med i underkant av 600 innbyggere.

– Eksportandelen har også økt kraftig. I 2009 hadde vi en eksportandel på 20 prosent. I 2019 landet det på 77 prosent, hvor mesteparten skyldes økt omsetning, forteller en fornøyd Haugen.

Bildet viser prøver av stoff som er produsert i fabrikken til Innvik
Foto Jørn Sønsterudbråten

Innvik setter kvalitet og design i høysetet, noe som definitivt er blitt lagt merke. For fremragende bruk av design har bedriften mottatt det prestisjefylte «Merket for God Design» fra Norsk Designråd hele fem ganger.

–  Det er utrolig motiverende for oss å se at våre investeringer har bidratt til så positive resultater, som har kommet både bedriften og lokalsamfunnet til gode. Innvik AS er et lite mini-industrieventyr som Siva har vært en sterk bidragsyter til.

- Lise Bartnes Aalberg

Omstillingsvilje i 130 år

Den familieeide hjørnesteinsbedriften har en historie som går helt tilbake til 1890, men har siden den gang gjennomgått flere betydelige endringer og omstillinger. I dag er Innvik AS en moderne tekstilfabrikk, som leverer møbeltekstiler verden over. Tidligere ordfører Sven Flo (H) har fulgt Innvik AS tett gjennom flere år. Han forteller at det var avgjørende for kommunen å få Siva med på laget.

– Siva er en svært viktig nasjonal aktør med stor innovasjonskraft. Gjennom å investere sammen med Siva fikk vi tilgang til Sivas viktige nettverk, og muligheten til å trekke på deres kompetanse. Det var definitivt en trygghet for kommunen, forteller Flo.

En annen som har latt seg imponere av Nordfjord-bedriften er tidligere viseadministrerende direktør i Siva, Per Støle. Støle er tydelig på at eiernes vilje til å investere videre i bedriften i form av både menneskelige ressurser og økonomiske midler, var viktig for at Siva så store muligheter for Innvik.

– Historien om Innvik er et godt eksempel på utmerket samarbeid mellom offentlige og private aktører. Samspillet mellom eiere, kommunen og Siva var suksessoppskriften, og var preget av åpenhet og tillit gjennom hele prosessen, forteller Støle.

Et lite stykke industrieventyr

Siva investerer både alene og sammen med andre aktører, som i dette tilfellet. I prosjektene bidrar Siva med kompetanse, nettverk, kapital og skal være utløsende for andre investeringer.

–  I denne saken hadde Siva og Stryn komme samme mål, nemlig å legge til rette for lønnsom industri og næringsutvikling i et område og en bransje med manglende tilgang til privat risikokapital. Omstillingsplanen Innvik leverte var grundig og overbevisende, og Siva så definitivt et stort potensial i bedriften, forteller eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg i Siva.

 

Bildet viser daglig leder Bjørn Aage Haugen som står foran inngangen til fabrikklokalene til Innvik.
Bjørn Aage Haugen, daglig leder i Innvik AS. Foto Inge Fænn

For Siva er målet alltid at selskaper på sikt skal kunne stå på egne ben, slik Innvik AS nå gjør. Dermed er tilbakekjøpet av aksjene i Innvik Næringspark en god nyhet for både selskapet og Siva.

–  Det er utrolig motiverende for oss å se at våre investeringer har bidratt til så positive resultater, som har kommet både bedriften og lokalsamfunnet til gode. Innvik AS er et lite mini-industrieventyr som Siva har vært en sterk bidragsyter til, avslutter Aalberg.