Inkubatorselskap ett steg nærmere universell kreftvaksine

– Vi er et inkubatorselskap i ordets rette forstand. Vi startet som et egg, og i inkubatoren fikk vi vokse og utvikle oss, før vi klekket ut og forlot redet, forteller Øyvind Arnesen, CEO i farmasøytselskapet Ultimovacs.

Bildet viser Øyvind Arnesen, CEO Ultimovacs
Øyvind Arnesen, CEO Ultimovacs. Foto Charlotte Sverdrup

Han henviser til ordets opprinnelige betydning, som er en maskin hvor egg ruges i et homeotermisk miljø, slik at kyllingene kan vokse og klekke seg ut av egget. I dag forbinder likevel de fleste ordet «inkubator» med innovasjon og gründerskap. Et sted hvor oppstartselskaper får tilgang til ressurser og kompetanse slik at de kan vokse og utvikle seg.

Tilgang til fasiliteter og nettverk

Helseinkubatoren Oslo Cancer Cluster Incubator (OCCI), som delvis er finansiert av Siva, er et slikt sted. I august 2015 flyttet inkubatoren til nye lokaler noen få meter fra Radiumhospitalet på Montebello i Oslo. Selskapet Ultimovacs lastet kontormøblene sine inn i heisen i det øyeblikket inkubatoren var klar til innflytting, og ble dermed det aller første selskapet som flyttet inn. Det var knyttet store forventninger til selskapet, som allerede hadde jobbet noen år med å utvikle en universell kreftvaksine. I dag har selskapet vokst seg ut av lokalene de startet i. Nå har selskapet 19 ansatte, men fortsatt tilknyttet inkubatoren OCCI.

For oss har det vært svært viktig å være en del av OCCI. Her fikk vi tilgang til gode fasiliteter, som laboratorium, hvor vi kunne gjøre analyser av studiene våre, forteller Arnesen.

Selskapet ble grunnlagt i 2011 med utspring i forskning ved Oslo universitetssykehus, og utvikler immunterapi mot kreft, med kreftvaksine som hovedmål. Gjennom OCCI har selskapet fått tilgang til kontorer, laboratorier, samarbeidspartnere og offentlig finansiering.

Utveksling av kunnskap er avgjørende

– Utvekslingen av informasjon og kunnskap er kanskje noe av det viktigste som skjer i en inkubator. I OCCI har vi hatt godt utbytte av samarbeidet og kompetanseoverføringen som har foregått mellom oss og de andre selskapene. Her har vi også bidratt med vår kunnskap og erfaring tilbake til inkubatoren, forteller Arnesen engasjert.

De siste årene har Ultimovacs jobbet med å dokumentere kreftvaksinen, og resultatene fra tidligere forsøk har vært så lovende at det ble besluttet å gjennomføre en stor klinisk studie for å dokumentere effekten av vaksinen. For å gjennomføre studien ble inkubatorselskapet nylig børsnotert, og er dermed ett steg nærmere en universell kreftvaksine.

– Å gjennomføre en studie av denne størrelsen koster mye penger. Derfor hadde selskapet behov for mer kapital, og en børsnotering ble vurdert som mest hensiktsmessig for å hente inn den nødvendige kapitalen. I børsnoteringen fikk vi inn totalt 370 millioner kroner, og 70 prosent av dette skal nå brukes på studien, sier direktøren.

Utnytter Siva-strukturen

Til tross for at Ultimovacs har vokst seg store og er mindre avhengig av inklubatoren enn tidligere, er de fortsatt en sentral del av Sivas helseinkubator  OCCI. Inkubatoren er tilknyttet Siva gjennom å være delfinansiert gjennom det nasjonale inkubasjonsprogrammet som Siva administrerer. OCCI er også leietaker i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, hvor Siva er nest største eier.

Bjørn Klem, som er inkubatorleder i OCCI, forteller at støtten fra Siva er helt avgjørende for at inkubatoren kan tilby fysisk infrastruktur som kontorer og laboratorier, i tillegg til rådgivningstjenester til oppstartsbedriftene.

Bjørn Klem, inkubatorleder OCCI
Bjørn Klem, inkubatorleder OCCI

– Tilknytningen til Siva er svært viktig for omfanget av tjenestene og innovasjonsmiljøet inkubatoren kan tilby oppstartselskapene. Tilgang til laboratorier med avansert utstyr er av stor verdi for bedriftene, sier Klem.

Som Sivainkubator er OCCI en del av Sivas nasjonale innovasjonsstruktur. Gjennom Siva-strukturen får bedriftene nettverk, partnere, kompetanse, og fasiliteter, der de kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin vekst og utvikling. Klem forteller at inkubatoren utnytter Siva-strukturen aktivt, som styrker samarbeidsmulighetene på tvers av forskjellige teknologiplattformer.

– OCCI har utviklet et dynamisk innovasjonsmiljø sammen med NCE-klyngen Oslo Cancer Cluster og livsvitenskapsentrene i Norge. Dette er mulig fordi vi får støtte fra Siva, avslutter inkubatorleder Bjørn Klem.