Vil bety mye for Oppdal

Med et enstemmig vedtak i bygningsrådet, og igangsettingstillatelse er vi klare for første spadetak, som blir markert med kaffe og kanelsnurr tirsdag 24. september. Det nye innovasjonssenteret skal etter planen stå klart høsten 2020

Innovasjonssenteret i Oppdal sett fra Lekearealet
Tina Lihaug Selbæk, daglig leder i Nasjonalparken Næringshage
Tina Lihaug Selbæk, daglig leder i Nasjonalparken Næringshage

– Dette innovasjonssenteret vil bety mye for næringsutviklingen i Oppdal, sier daglig leder i Nasjonalparken Næringshage, Tina Lihaug Selbæk.

Næringshagen har vært initiativtakeren og pådriveren for å få på plass innovasjonssenteret. Ordfører Kirsti Welander (AP) har tatt til orde for planene om et innovasjonssenter i Oppdal sentrum siden de ble kjent, og har hatt støtte fra et samlet kommunestyret.

Bygget har et bruttoraeal på 5 500 kvadratmeter fordelt på fire etasjer samt en mesaninetasje i takkonstruksjon. Oppdal Innovasjonssenter vil romme kontorlokaler, butikklokaler, treningssenter, kafe/restaurant og – på utsiden av selve bygget – en klatrehall formet som et fjell med Norges høyeste innendørs klatrevegg.

Innovasjonssenteret i Oppdal sett fra traffikert vei

Arealene er allerede nesten fylt opp med leietakere som blant annet omfatter nytt og etablert næringsliv, NTNU Campus og Nasjonalparken Næringshage. Byggeprosjektet har en kostnad på 120 millioner kroner, og de fleste kontraktene er inngått med lokale leverandører. Bygget vil få energiklasse A og det skal monteres solceller på hele den ene takflaten.

Vår rolle er å tilrettelegge for vekst og utvikling i industri og næringsliv over hele landet. Vi gikk inn i dette prosjektet fordi vi tror det vil gi et løft for Oppdal, sier Kristian Strømmen, fagansvarlig i Siva.

Innovasjonssenteret har skapt debatt i Oppdal siden planene ble presentert i desember 2017. Naboene har protestert både på byggets utforming og størrelse, og på at 40 parkeringsplasser blir en del av anleggsområdet i byggeperioden.