Grønt skifte og ny teknologi gjør Siva viktigere

- Jeg opplever Siva som et effektivt, ubyråkratisk lite statsforetak som får mye ut av midlene som bevilges. Jeg ser frem til å kunne bidra. Det sier den nye styrelederen i Siva, Kjell Roland, og begrunner det med at Siva har et viktig samfunnsoppdrag, og spiller en viktig rolle i virkemiddelapparatet.

helestyret

– Jeg tror denne rollen blir enda viktigere de neste årene, sier Kjell Roland.

Roland overtar styrelederansvaret etter Sverre Narvesen. Tine Rørvik, Arve Ulriksen og Heine Østby er også nye representanter i Siva-styret.

Maja Adriaensen, Bjørn Østbø og Mette Kamsvåg (nestleder) er gjenoppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet for en ny periode i statsforetakets styre. Jørgen Andersen er ansattvalgt styremedlem. Kristian Strømmen er observatør for de ansatte, mens Grethe Johnsen er ansattvalgt vararepresentant.

Bildet viser et portrett av den nye styrelederen i Siva, Kjell Roland – Med bredden og kompetansen i dette styret skal vi bidra til å videreutvikle Siva. Med virkemiddelgjennomgangen vil vi bli utfordret, men også få god drahjelp i dette arbeidet, sier Roland.

Kjell Roland har lang erfaring fra norsk samfunnsliv. Han var en av stifterne av ECON i 1986. Som administrerende direktør bygget han ECON opp til å bli Norges fremste analyseselskap. I 2004 overtok Roland som administrerende direktør i Statens investeringsfond for utviklingshjelp – Norfund.

–  I de tolv årene under Rolands ledelse har Norfund utviklet seg til å bli statens mest sentrale virkemiddel for næringsutvikling og jobbskaping i utviklingsland. Han har arbeidet utrettelig for å lykkes med investeringer der annen privat kapital ikke vil investere på grunn av for høy risiko, sa daværende utviklingsminister Nicolai Astrup til Bistandsaktuelt da Roland valgte å gå av i 2018.

Roland er opptatt av at industri og næringsliv har gode arenaer der næringslivsaktører møtes og deler kunnskap for å bli bedre, og samtidig møter de relevante delene av virkemiddelapparatet. De trenger det for å videreutvikle sin virksomhet, sine produkter og sine tjenester.

Sterkere global konkurranse utfordrer næringslivet til å omstille seg og ta i bruk ny teknologi raskere. Det fordrer også at Siva og resten av virkemiddelapparatet evner å snu seg.

Bildet viser Kjell Roland, Mette Kamsvåg, Bjørn Østbø, Jørgen Andersen, Tine Rørvik. Nederst fra venstre: Maja Adriaensen, Arve Ulriksen, Heine Østby, Kristian Strømmen, Grethe Johnsen
Øverst fra venstre: Kjell Roland, Mette Kamsvåg, Bjørn Østbø, Jørgen Andersen, Tine Rørvik. Nederst fra venstre: Maja Adriaensen, Arve Ulriksen, Heine Østby, Kristian Strømmen, Grethe Johnsen

Han peker på at den pågående gjennomgangen av de næringsrettede virkemidlene må ses i dette perspektivet. Roland har inntrykk av at det gjøres et grundig arbeid fra konsulentenes side med å kartlegge og analysere dagens virkemiddelapparat, og tenker det lover godt for at vi får helhetlige forslag til tiltak og en konstruktiv debatt der målene for gjennomgangen er styrende – nemlig mer effekt ut av hver krone, og et mer oversiktlig virkemiddelapparat.

–  Siva kommer til å bli enda viktigere i årene fremover fordi det grønne skiftet og den teknologiske utviklingen vil utfordre næringspolitikken til å dreie mer mot å videreutvikle og bygge ny industri sier Kjell Roland, styreleder i Siva.