Grønt skifte og ny teknologi gjør Siva viktigere

– Jeg opplever Siva som et effektivt, ubyråkratisk lite statsforetak som får mye ut av midlene som bevilges. Jeg ser frem til å kunne bidra. Det sier den nye styrelederen i Siva, Kjell Roland, og begrunner det med at Siva har et viktig samfunnsoppdrag, og spiller en viktig rolle i virkemiddelapparatet.

– Jeg tror denne rollen blir enda viktigere de neste årene, sier Kjell Roland.

Roland overtar styrelederansvaret etter Sverre Narvesen. Tine Rørvik, Arve Ulriksen og Heine Østby er også nye representanter i Siva-styret.

Maja Adriaensen, Bjørn Østbø og Mette Kamsvåg (nestleder) er gjenoppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet for en ny periode i statsforetakets styre. Jørgen Andersen er ansattvalgt styremedlem. Kristian Strømmen er observatør for de ansatte, mens Grethe Johnsen er ansattvalgt vararepresentant.

 – Med bredden og kompetansen i dette styret skal vi bidra til å videreutvikle Siva. Med virkemiddelgjennomgangen vil vi bli utfordret, men også få god drahjelp i dette arbeidet, sier Roland.

Kjell Roland har lang erfaring fra norsk samfunnsliv. Han var en av stifterne av ECON i 1986. Som administrerende direktør bygget han ECON opp til å bli Norges fremste analyseselskap. I 2004 overtok Roland som administrerende direktør i Statens investeringsfond for utviklingshjelp – Norfund.

–  I de tolv årene under Rolands ledelse har Norfund utviklet seg til å bli statens mest sentrale virkemiddel for næringsutvikling og jobbskaping i utviklingsland. Han har arbeidet utrettelig for å lykkes med investeringer der annen privat kapital ikke vil investere på grunn av for høy risiko, sa daværende utviklingsminister Nicolai Astrup til Bistandsaktuelt da Roland valgte å gå av i 2018.

Roland er opptatt av at industri og næringsliv har gode arenaer der næringslivsaktører møtes og deler kunnskap for å bli bedre, og samtidig møter de relevante delene av virkemiddelapparatet. De trenger det for å videreutvikle sin virksomhet, sine produkter og sine tjenester.

Sterkere global konkurranse utfordrer næringslivet til å omstille seg og ta i bruk ny teknologi raskere. Det fordrer også at Siva og resten av virkemiddelapparatet evner å snu seg.

Øverst fra venstre: Kjell Roland, Mette Kamsvåg, Bjørn Østbø, Jørgen Andersen, Tine Rørvik. Nederst fra venstre: Maja Adriaensen, Arve Ulriksen, Heine Østby, Kristian Strømmen, Grethe Johnsen

 

Han peker på at den pågående gjennomgangen av de næringsrettede virkemidlene må ses i dette perspektivet. Roland har inntrykk av at det gjøres et grundig arbeid fra konsulentenes side med å kartlegge og analysere dagens virkemiddelapparat, og tenker det lover godt for at vi får helhetlige forslag til tiltak og en konstruktiv debatt der målene for gjennomgangen er styrende – nemlig mer effekt ut av hver krone, og et mer oversiktlig virkemiddelapparat.

–  Siva kommer til å bli enda viktigere i årene fremover fordi det grønne skiftet og den teknologiske utviklingen vil utfordre næringspolitikken til å dreie mer mot å videreutvikle og bygge ny industri sier Kjell Roland, styreleder i Siva. 

 

Relaterte artikler

 • Selger i Kirkenes

  Siva selger eierandelen i Siva Barents Kunnskapspark Eiendom AS til Attraktivt Sentrum AS.

 • Inkubatorselskap ett steg nærmere universell kreftvaksine

  – Vi er et inkubatorselskap i ordets rette forstand. Vi startet som et egg, og i inkubatoren fikk vi vokse og utvikle oss, før vi klekket ut og forlot redet, forteller Øyvind Arnesen, CEO i farmasøytselskapet Ultimovacs.

 • Solgte eierandel i Kunnskapsparken Alta

  Etter 12 år som medeier har Siva solgt seg ut av Kunnskapsparken Alta. Sivas eierandel var på 25 prosent og denne overtas av de tre øvrige eierne, Alta Kraftlag, Habil Nord Eiendom og Tore Wæraas. Det betyr at eiendommen nå fullt ut er i lokale hender.

Flere artikler

 • Selger i Kirkenes

  Siva selger eierandelen i Siva Barents Kunnskapspark Eiendom AS til Attraktivt Sentrum AS.

 • Inkubatorselskap ett steg nærmere universell kreftvaksine

  – Vi er et inkubatorselskap i ordets rette forstand. Vi startet som et egg, og i inkubatoren fikk vi vokse og utvikle oss, før vi klekket ut og forlot redet, forteller Øyvind Arnesen, CEO i farmasøytselskapet Ultimovacs.

 • Solgte eierandel i Kunnskapsparken Alta

  Etter 12 år som medeier har Siva solgt seg ut av Kunnskapsparken Alta. Sivas eierandel var på 25 prosent og denne overtas av de tre øvrige eierne, Alta Kraftlag, Habil Nord Eiendom og Tore Wæraas. Det betyr at eiendommen nå fullt ut er i lokale hender.