Grunnstein av … tre!

Splitcon_grunnsten_innhold

Splitkon styrker produksjonskapasiteten av massivtre med nytt produksjonsbygg hvor Siva er medinvestor. Torsdag ble grunnsteinen lagt for et nytt bygg, og den var selvfølgelig i massivtre

Byggeindustriens bruk av massivtre vokser raskt i Norge, Europa og globalt. Årsaken er at det går fortere å bygge med tre, og at løsningene er mer bærekraftige og nå kommersielt konkurransedyktige med betong og stål. Interessen er også sterkt økende blant rådgivere, arkitekter og entreprenører fordi trekonstruksjoner også gir stor fleksibilitet, lite svinn og gode bygningstekniske løsninger.

Stolte deltagere på grunnstennedlegging hos Splitkon på Åmot. Fra venstre; 
Morten Johansen, daglig leder Splitkon
Ståle Versland, ordfører Modum
Kristine Nore, forskningssjef Splitkon
Per Olof Lundteigen
Kristian Strømmen, fagansvarlig investering Eiendom i Siva

-Siva er et statlig instrument som bidrar til utvikling av bedrifter i hele landet, og det er særlig viktig for oss å fremme vekstkraften i distriktene. Vi er glade for å bidra til å realisere denne industrielle satsingen og synes vi det er ekstra spennende at det igjen satses tungt i en så historisk viktig industri som treforedling, sier Sivas eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg.

Dagens produksjonskapasitet hos Splitkon er på 10.000 kubikkmeter, mens den nye fabrikken vil ha en kapasitet på 60.000 kubikkmeter. Dette blir et av de største CLT-anleggene i Skandinavia.

En grunnsten av tre ble gravd ned i dag, men den får et glassdisplay så den vises.

Avtalen innebærer at Siva blir majoritetseier i eiendomsselskapet Siva Åmot Eiendom, som vil stå for utbyggingen av en ny fabrikkbygning på 8.500m2.  Siva går inn på eiersiden sammen med Eken Eiendom AS (Fredrik Eken) som også er eier i selskapet i dag. Det er positivt å ha med Eken som samarbeidspartner som en solid aktør med lokalt nettverk.

-Dette er starten på en stor nasjonal industrisatsing på massivtre-produksjon hvor Norge har førsteklasses råvarer. I tillegg håper vi at dette legger til rette for kompetanseoverføring mellom ulike tremiljø, bygge- og rådgivningbransjen som gir nye muligheter for utvikling, sier Kristian Strømmen, fagansvarlig investering Eiendom i Siva.

Byggingen av den nye fabrikkbygningen er allerede i gang og konstruksjonene oppføres i krysslaminert massivtre. Dette er Sivas første industribygg som oppføres i dette materialet. Snart starter arbeidet med å montere en omfattende produksjonslinje. Ved full produksjonskapasitet vil antall Splitkon-ansatte tredobles fra dagens 20.

Lise Bartnes Aalberg i Siva og daglig leder Morten Leander Johansen i Splitkon fra høsten 2017 da avtalen ble signert.