Siva søker nye katapult-sentre

_DSF7933 gløshaugen

Siva inviterer virksomheter fra hele landet til å søke om etablering av testsentre for ny teknologi og nye løsninger. Norsk katapult bidrar til raskere industriell utvikling og gjør norske bedrifter mer konkurransedyktige internasjonalt.
Søknadsfrist: 22. mars.

Norsk katapult bygger bro mellom forskning og marked og støtter opp om industrimeldingens visjon om et «grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv». Katapult-sentrene gir små og mellomstore bedrifter mulighet til å gjøre mer testing og utvikling i Norge. De kan også bidra til at flere utenlandske industribedrifter etablerer seg her til lands.

Det avholdes et informasjonsmøte 8. mars 2018, kl. 10:00-12:00 på Radisson BLU Airport Hotel, Gardermoen. Påmelding til sendes til brit.kufaas@siva.no innen mandag 5. mars 2018, kl. 12:00.

Regjeringen satser på katapult-ordningen, for å bidra til raskere innovasjon og økt konkurransekraft.

– Etterspørselen etter sløydsaler for næringslivet viser at behovet og engasjementet for å teste og utvikle ny teknologi er stort i mange bransjer. Regjeringen satser på katapult-ordningen for å bidra til raskere innovasjon og økt konkurransekraft. Slik bidrar vi til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Andre søknadsrunde

Første utlysning i 2017 resulterte i at to katapult-sentre så dagens lys: Future Materials i Kristiansand og Manufacturing Technology på Raufoss.

– Norsk katapult bidrar med utstyr og fasiliteter i en fase hvor bedriftene har behov for å teste nye produkter, tjenester og prosesser

I år har regjeringen satt av 125 millioner i statsbudsjettet til ordningen. 

Stein Terje Dahl, konstituert administrerende direktør i Siva

– Norsk katapult bidrar med utstyr og fasiliteter i en fase hvor bedriftene har behov for å teste nye produkter, tjenester og prosesser. Ordningen er viktig for å øke innovasjonsevnen i næringslivet, og for å få til et vellykket industrielt løft i Norge, sier Stein Terje Dahl, Sivas konstituerte administrerende direktør.

Norsk katapult utlyses som en åpen konkurranse i to trinn. Søkere må være spesialisert innen sektorer og teknologier som er viktige for utvikling av ny industri, og dokumentere samarbeid med forskningsmiljøer og næringsliv.

Søknadsfristen er 22. mars og offentliggjøring av de nye katapult-sentrene skjer på Sivakonferansen i Trondheim 5. juni.

Norsk katapult finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og blir håndtert av Siva i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Utlysningstekst og mer informasjon ligger på Norsk katapult sine hjemmesider