Siva får ny kommunikasjonsdirektør fra 1. juni

Sivas kommunikasjonsdirektør Roy Strømsnes har valgt å slutte etter fire år i selskapet. Han fortsetter i stillingen ut mai, deretter går Ane Flo inn som fungerende kommunikasjonsdirektør fra 1. juni.

Strømsnes har hatt ansvar for kommunikasjonsarbeidet i en periode hvor Siva tidvis har vært ute i hardt vær. Han understreker at dette ikke har hatt noen betydning for at han nå velger å slutte.

Roy Strømsnes har valgt å slutte i Siva etter fire år som kommunikasjonsdirektør.

– Jeg har hatt fire spennende år i Siva. Selskapet står sterkt og leverer bedre resultater enn noen gang. Det har av og til vært krevende, men det har først og fremst vært veldig lærerikt. For meg personlig er dette en god timing å gi seg på, sier Strømsnes.

Strømsnes skal etablere et eget rådgivningsselskap sammen med flere partnere i Trondheim. I tillegg ønsker han å bruke mer tid til å følge opp noen av gründerprosjektene han er involvert i. Han vil fortsette å jobbe i skjæringspunktet mellom kommunikasjon og innovasjon i tida som kommer.

– Roy har gjort en uvurderlig innsats for Siva gjennom mange år. Det at hans kompetanse og erfaring nå er attraktiv for andre, er også en anerkjennelse for Siva. At han starter for seg selv har jeg full forståelse for, og ønsker han alt det beste i den nye jobben, sier Stein Terje Dahl, konstituert administrerende direktør i Siva.

Ane Flo overtar som fungerende kommunikasjonsdirektør fra 1. juni.

– Ane Flo er naturlig etterfølger her i Siva. Hennes bakgrunn som blant annet informasjonssjef i Statoil, gjør henne svært kvalifisert til å ta over stafettpinnen etter Roy i Siva, avslutter Dahl.

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]