Se informasjonsmøte til Norsk katapult

Torsdag 8. mars inviterte Siva potensielle søkere til et åpent informasjonsmøte på Gardermoen. Se opptak fra møtet her. 

 

Her er presentasjonen fra informasjonsmøtet

Siva inviterer virksomheter fra hele landet til å søke om etablering av testsentre for ny teknologi og nye løsninger. Katapult-sentrene gir små og mellomstore bedrifter mulighet til å gjøre mer testing og utvikling i Norge. Dette er andre utlysning og første utlysning i 2017 resulterte i at to katapult-sentre så dagens lys: Future Materials i Kristiansand og Manufacturing Technology på Raufoss.

Norsk katapult utlyses som en åpen konkurranse i to trinn. Søkere må være spesialisert innen sektorer og teknologier som er viktige for utvikling av ny industri, og dokumentere samarbeid med forskningsmiljøer og næringsliv.

Søknadsfristen er 22. mars og offentliggjøring av de nye katapult-sentrene skjer på Sivakonferansen i Trondheim 5. juni.

Norsk katapult finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og blir håndtert av Siva i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Utlysningstekst og mer informasjon ligger også på Norsk katapult sine hjemmesider

 

Flere artikler

  • Nytt katapult-senter for framtidens materialer

    I dag åpner katapult-senteret Future Materials på Sørlandet. Det gir tilgang til testfasiliteter og kompetanse innen materialteknologi og skal hjelpe små og mellomstore bedrifter fra hele landet med å få ideer raskere ut i markedet.

  • Siva søker nye katapult-sentre

    Siva inviterer virksomheter fra hele landet til å søke om etablering av testsentre for ny teknologi og nye løsninger. Norsk katapult bidrar til raskere industriell utvikling og gjør norske bedrifter mer konkurransedyktige internasjonalt. Søknadsfrist: 22. mars.

  • – Vi vil leve av musikken

    Svaret kommer kontant fra musikkprodusentene Jonas Holteberg Jensen (27 år) og Carl-Henrik Wahl (35 år) på spørsmål om hva som driver dem. Med hjelp fra Sør-Østerdal Næringshage er de ett steg nærmere målet.