Lister Nyskaping AS tas opp i det nasjonale næringshageprogrammet

Selskapet blir fra årsskiftet en av 40 operatører av Sivas næringshageprogram. Lister Nyskaping skal bidra til videre utvikling av et levedyktig og framtidsrettet næringsliv i Listerregionen.

I samarbeid med næringslivet i regionen har Lister Nyskaping i 2017 utviklet et sterkt grunnlag for arbeidet som skal gjøres gjennom næringshageprogrammet. Næringshagen tilbyr kompetanse og nettverk basert på bedriftenes behov. De legger til rette for attraktive møteplasser for næringslivet i regionen.

– Næringslivet ønsker en næringshage i Listerregionen, uttaler Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han viser blant annet til at 34 bedrifter har inngått avtale med Lister Nyskaping om bistand til utvikling og vekst. – Fremover må det skapes flere nye jobber. Jeg håper næringshagen vil bidra til omstilling og verdiskaping i regionen, sier Sanner.

Regional utviklingsaktør

Lister Nyskaping er lokalisert i Lygna Næringshage i Lyngdal sammen med flere relevante samarbeidsaktører og bedrifter. Lister Nyskaping er også nært tilknyttet flere andre bedriftsmiljøer i regionen, som Coverks i Kvinesdal og Lista Fly- og Næringspark i Farsund. Lister Nyskaping benyttes også som regional utviklingsaktør for seks kommuner i Listerregionen og Vest-Agder fylkeskommune.

– Lister Nyskaping AS jobber hardt for omstilling og verdiskaping i sin region, og har lagt ned en særlig god innsats i året som har gått. Det er også en styrke at næringslivet selv har vært så tydelige på behovet for næringshagen, sier Randi Torvik, fagansvarlig program hos Siva.

Næringshageprogrammet er et distriktspolitisk verktøy som skal bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv. En næringshage består av bedrifter som er samlokaliserte i næringshagen eller tilknyttet denne, og som mottar hjelp til utvikling av egen bedrift.

Kontaktpersoner

Flere artikler

  • Siva løfter norske bedrifter

    Regjeringen og Siva bidrar til vekst og utvikling i bedrifter over hele landet gjennom en tildeling på totalt 14,5 millioner kroner. Totalt 43 søkere deltok i en nasjonal konkurranse om å forsterke landets næringshager og inkubatorer, og fem miljø får støtte. 

  • Vil løfte norsk helsenæring internasjonalt

    Regjeringen og Siva gir 6 millioner kroner til innovasjonsmiljøer som jobber med helseinnovasjon for at disse miljøene skal samarbeide tettere om en sterkere internasjonal satsing.