Lister Nyskaping AS tas opp i det nasjonale næringshageprogrammet

Selskapet blir fra årsskiftet en av 40 operatører av Sivas næringshageprogram. Lister Nyskaping skal bidra til videre utvikling av et levedyktig og framtidsrettet næringsliv i Listerregionen.

I samarbeid med næringslivet i regionen har Lister Nyskaping i 2017 utviklet et sterkt grunnlag for arbeidet som skal gjøres gjennom næringshageprogrammet. Næringshagen tilbyr kompetanse og nettverk basert på bedriftenes behov. De legger til rette for attraktive møteplasser for næringslivet i regionen.

– Næringslivet ønsker en næringshage i Listerregionen, uttaler Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han viser blant annet til at 34 bedrifter har inngått avtale med Lister Nyskaping om bistand til utvikling og vekst. – Fremover må det skapes flere nye jobber. Jeg håper næringshagen vil bidra til omstilling og verdiskaping i regionen, sier Sanner.

Regional utviklingsaktør

Lister Nyskaping er lokalisert i Lygna Næringshage i Lyngdal sammen med flere relevante samarbeidsaktører og bedrifter. Lister Nyskaping er også nært tilknyttet flere andre bedriftsmiljøer i regionen, som Coverks i Kvinesdal og Lista Fly- og Næringspark i Farsund. Lister Nyskaping benyttes også som regional utviklingsaktør for seks kommuner i Listerregionen og Vest-Agder fylkeskommune.

– Lister Nyskaping AS jobber hardt for omstilling og verdiskaping i sin region, og har lagt ned en særlig god innsats i året som har gått. Det er også en styrke at næringslivet selv har vært så tydelige på behovet for næringshagen, sier Randi Torvik, fagansvarlig program hos Siva.

Næringshageprogrammet er et distriktspolitisk verktøy som skal bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv. En næringshage består av bedrifter som er samlokaliserte i næringshagen eller tilknyttet denne, og som mottar hjelp til utvikling av egen bedrift.

Kontaktpersoner

Flere artikler

  • Ingrid Riddervold Lorange ny toppsjef i Siva

    Ingrid Riddervold Lorange (49) har takket ja til jobben som administrerende direktør i Siva. Når hun tiltrer 1. oktober, tar hun over etter Stein Terje Dahl (63) fra Interim Norge AS som har vært konstituert toppsjef i Siva siden januar. Lorange er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Hun kommer fra Telenor og stillingen som leder […]

  • 3D printet grunnstein på Åndalsnes

    Lørdag morgen ble en viktig milepæl feiret på Åndalsnes: grunnsteinen til det nye Innovasjonssenter Åndalsnes (INÅ) ble lagt ned. Siva investerer 20 millioner og senteret skal inneholde en gründerlab, det skal drives forskning og innovasjon, og det blir kontorer for både nye og etablerte bedrifter.

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.