Norge får første næringsklynge for finansteknologi

Det er klart etter at sju nye miljøer blir tatt opp i klyngeprogrammet og får status som Arena eller Norwegian Centres of Expertise. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva står bak klyngeprogrammet.

I alt fem nye klynger får Arena-status:

Finance Innovation – nytt Arena-prosjektet ønsker å bidra til at Norge kan være i front på et nytt forretningsområde, FinTech. Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann, Innovasjon Norge
 • Finance Innovation i Bergen
 • Arena Oslo – The Smart Event City
 • Arctic Cluster Team i Nordland
 • Arena Smart City i Stavanger
 • Tequity Cluster i Trondheim

To miljøer avanserer til status som Norwegian Centre of Expertise, iKuben – Rapid Transformation i Molde og NCE Energy Technology – tidligere Arena Subsea Valley.

I tillegg til de nye, får klyngene Norwegian Fashion Hub og Norwegian Smart Care Cluster forlenget status som Arena-prosjekter for to nye år.

 

– Jeg ønsker å gratulere de nye klyngene. Norsk næringsliv er i verdensklasse på mange områder, men det er hard konkurranse. Vi må være et skritt foran konkurrentene våre. Samarbeidet gjennom klyngene viser at det er mulig for norske bedrifter å være i front internasjonalt, sier næringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier: – Mange norske bedrifter, regioner og lokalsamfunn har vært gjennom krevende tider etter oljesmellen. Det er svært gledelig å se at omstillingen er i full gang og at bedrifter finner nye muligheter og markeder. Klyngeprogrammet har vært, og skal være et viktig verktøy i omstillingen av norsk næringsliv og for utviklingen av nye robuste regioner. Disse klyngene er med på å ruste dagens næringsliv til fremtidens jobber.

Viktige i omstillingen av næringslivet

Klyngene bidrar sterkt til omstillingen næringslivet er inne i. De nye klyngene representerer også et bredt utvalg næringer og bransjer som deler kunnskap og gjør hverandre mer konkurransedyktige.

I gjennomsnitt mottar de nye NCE-klyngene fem millioner kroner i året i støtte, mens Arena-prosjektene får ca. 2,2 millioner kroner. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva er ansvarlig for ordningene, som i alt har en ramme på 190 millioner kroner i år.

Kort om de nye klyngene.

Kontaktpersoner:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Sissel Mossing, sissel.mossing@kmd.dep.no, M: 920 80 147
Nærings- og fiskeridepartementet: Martine Røiseland, Martine.Roiseland@nfd.dep.no, M: 970 55 024
Forskningsrådet: Maria Ekornes Myhre, mem@forskningsradet.no, M: 994 12 707
Siva: Roy Strømsnes, roy.stromsnes@siva.no, M: 909 33 114
Innovasjon Norge: Kjetil Svorkmo Bergmann, kjber@innovasjonnorge.no, M: 908 20 918.

Flere artikler

 • Ingrid Riddervold Lorange ny toppsjef i Siva

  Ingrid Riddervold Lorange (49) har takket ja til jobben som administrerende direktør i Siva. Når hun tiltrer 1. oktober, tar hun over etter Stein Terje Dahl (63) fra Interim Norge AS som har vært konstituert toppsjef i Siva siden januar. Lorange er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Hun kommer fra Telenor og stillingen som leder […]

 • 3D printet grunnstein på Åndalsnes

  Lørdag morgen ble en viktig milepæl feiret på Åndalsnes: grunnsteinen til det nye Innovasjonssenter Åndalsnes (INÅ) ble lagt ned. Siva investerer 20 millioner og senteret skal inneholde en gründerlab, det skal drives forskning og innovasjon, og det blir kontorer for både nye og etablerte bedrifter.

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.