Dobler satsingen på katapultsentre

Monica Mæland besøkte Siva i september 2016 for å diskutere utvikling av ny norsk industri (Foto: Siva).
Monica Mæland besøkte Siva i september 2016 for å diskutere utvikling av ny norsk industri (Foto: Siva).

I forslag til statsbudsjettet 2018 som ble lagt fram torsdag foreslår regjeringen å øke bevilgningene til Norsk katapult fra 50 til 100 millioner. – Sender et viktig signal til næringslivet og vil føre til at flere lykkes med innovasjonsprosjektene sine, sier Sivas Espen Susegg.

Regjeringen etablerte ordningen gjennom Industrimeldingen, og har tidligere uttalt at den vil bli forsterket og videreført dersom den blir en suksess. Selv om de første sentrene fortsatt ikke har åpnet dørene, er det mye som tyder på at ordningen er i ferd med å bli nettopp det – en suksess. Hele 38 industrimiljø fra hele landet deltok i den første utlysningsrunden. Oppnevnelse av de første katapultsentrene skjer 20. oktober. Sentrene skal stå klare til bruk i løpet av første kvartal 2018.

– Katapultsentrene skal bidra til å omstille Norge. Vi må øke innovasjonsevnen og konkurransekraften internasjonalt, sier Espen Susegg, administrerende direktør i Siva.

Raskere, rimeligere og bedre

Sivas katapultsentre gjør det lettere for innovative bedrifter å teste løsningene sine, slik at nye ideer utvikles mer effektivt. Det bidrar til at flere lykkes med sine innovasjonsprosjekter. Katapultsentrene tilbyr ekspertise, avansert utstyr og fasiliteter tilrettelagt for testing, simulering og visualisering. Slik kan nye produkter og tjenester utvikles raskere, rimeligere og bedre.

– Katapultsentrene skal bidra til å omstille Norge. Vi må øke innovasjonsevnen og konkurransekraften internasjonalt. En suksessfaktor er at industrien selv tar eierskap til ordningen, og at næringslivet tar sentrene i bruk, sier Espen Susegg, administrerende direktør i Siva.

Et kollektivt industriløft

Samtidig med at Siva etablerer Norsk katapult, har Innovasjon Norge lyst ut «Omstillingsmotoren» i klyngeprogrammet. Dette gir en unik anledning til å samkjøre de offentlige virkemidlene. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har etablert et tett samarbeid som legger til rette for et kollektivt industriløft.