Dobler satsingen på katapultsentre

I forslag til statsbudsjettet 2018 som ble lagt fram torsdag foreslår regjeringen å øke bevilgningene til Norsk katapult fra 50 til 100 millioner. – Sender et viktig signal til næringslivet og vil føre til at flere lykkes med innovasjonsprosjektene sine, sier Sivas Espen Susegg.

Regjeringen etablerte ordningen gjennom Industrimeldingen, og har tidligere uttalt at den vil bli forsterket og videreført dersom den blir en suksess. Selv om de første sentrene fortsatt ikke har åpnet dørene, er det mye som tyder på at ordningen er i ferd med å bli nettopp det – en suksess. Hele 38 industrimiljø fra hele landet deltok i den første utlysningsrunden. Oppnevnelse av de første katapultsentrene skjer 20. oktober. Sentrene skal stå klare til bruk i løpet av første kvartal 2018.

"

– Katapultsentrene skal bidra til å omstille Norge. Vi må øke innovasjonsevnen og konkurransekraften internasjonalt, sier Espen Susegg, administrerende direktør i Siva.

"

Raskere, rimeligere og bedre

Sivas katapultsentre gjør det lettere for innovative bedrifter å teste løsningene sine, slik at nye ideer utvikles mer effektivt. Det bidrar til at flere lykkes med sine innovasjonsprosjekter. Katapultsentrene tilbyr ekspertise, avansert utstyr og fasiliteter tilrettelagt for testing, simulering og visualisering. Slik kan nye produkter og tjenester utvikles raskere, rimeligere og bedre.

– Katapultsentrene skal bidra til å omstille Norge. Vi må øke innovasjonsevnen og konkurransekraften internasjonalt. En suksessfaktor er at industrien selv tar eierskap til ordningen, og at næringslivet tar sentrene i bruk, sier Espen Susegg, administrerende direktør i Siva.

Et kollektivt industriløft

Samtidig med at Siva etablerer Norsk katapult, har Innovasjon Norge lyst ut «Omstillingsmotoren» i klyngeprogrammet. Dette gir en unik anledning til å samkjøre de offentlige virkemidlene. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har etablert et tett samarbeid som legger til rette for et kollektivt industriløft.

Kontaktpersoner

Relaterte artikler

 • Flere innledere klare for Sivakonferansen

  Under Sivakonferansen 5. juni samler vi en rekke nøkkelpersoner fra politikk, næring, finans og digitalisering for å løfte fram kunnskap, engasjement og beste praksis. 

 • Enighet mellom Siva og Nordic Pharma

  Siva og Nordic Pharma kom 6. februar til enighet om overtakelse av industrianlegget i Kaldfjord. Partene ble enige om en avtale som innebærer at Nordic Pharma kjøper den delen av industrianlegget som selskapet i dag leier hos Siva. Forhandlingene skjøt fart da partene på ny kom sammen 5. og 6. februar i Bodø. Etter at samtalene […]

 • Sparker i gang nytt katapult-senter for vareproduksjon

  I dag ble «Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre» åpnet på Raufoss, en av de to første katapult-sentrene i Norge. Senteret skal hjelpe bedrifter med å ta ideer raskere fra konsept til marked.

Flere artikler

 • Grunnstein av … tre!

  Splitkon styrker produksjonskapasiteten av massivtre med nytt produksjonsbygg hvor Siva er medinvestor. Torsdag ble grunnsteinen lagt for et nytt bygg, og den var selvfølgelig i massivtre

 • Brødrene Aa vant Sivaprisen 2018

  Tirsdag 5. juni ble Brødrene Aa hedret med Sivaprisen på 300.000 kroner for sitt arbeid med utvikling av et grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv.