Dobler satsingen på katapultsentre

I forslag til statsbudsjettet 2018 som ble lagt fram torsdag foreslår regjeringen å øke bevilgningene til Norsk katapult fra 50 til 100 millioner. – Sender et viktig signal til næringslivet og vil føre til at flere lykkes med innovasjonsprosjektene sine, sier Sivas Espen Susegg.

Regjeringen etablerte ordningen gjennom Industrimeldingen, og har tidligere uttalt at den vil bli forsterket og videreført dersom den blir en suksess. Selv om de første sentrene fortsatt ikke har åpnet dørene, er det mye som tyder på at ordningen er i ferd med å bli nettopp det – en suksess. Hele 38 industrimiljø fra hele landet deltok i den første utlysningsrunden. Oppnevnelse av de første katapultsentrene skjer 20. oktober. Sentrene skal stå klare til bruk i løpet av første kvartal 2018.

"

– Katapultsentrene skal bidra til å omstille Norge. Vi må øke innovasjonsevnen og konkurransekraften internasjonalt, sier Espen Susegg, administrerende direktør i Siva.

"

Raskere, rimeligere og bedre

Sivas katapultsentre gjør det lettere for innovative bedrifter å teste løsningene sine, slik at nye ideer utvikles mer effektivt. Det bidrar til at flere lykkes med sine innovasjonsprosjekter. Katapultsentrene tilbyr ekspertise, avansert utstyr og fasiliteter tilrettelagt for testing, simulering og visualisering. Slik kan nye produkter og tjenester utvikles raskere, rimeligere og bedre.

– Katapultsentrene skal bidra til å omstille Norge. Vi må øke innovasjonsevnen og konkurransekraften internasjonalt. En suksessfaktor er at industrien selv tar eierskap til ordningen, og at næringslivet tar sentrene i bruk, sier Espen Susegg, administrerende direktør i Siva.

Et kollektivt industriløft

Samtidig med at Siva etablerer Norsk katapult, har Innovasjon Norge lyst ut «Omstillingsmotoren» i klyngeprogrammet. Dette gir en unik anledning til å samkjøre de offentlige virkemidlene. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har etablert et tett samarbeid som legger til rette for et kollektivt industriløft.

Kontaktpersoner

Relaterte artikler

Flere artikler

  • God jul og takk for i år

    Neste år skjer det ekstra mye spennende hos oss i Siva. Vi fyller 50 år og kommer til å fremstå i helt ny visuell drakt med nyoppussede lokaler. Som alltid er vi opptatt av nyskaping og bærekraftig drift, hvor også gjenbruk er en viktig brikke – noe som gjenspeiles i årets lille julehilsen. 

  • Håndtrykk for bedre regionalt samarbeid

    Tettere samarbeid mellom fylkeskommunene og virkemiddelapparatet skal gi bedre regional næringspolitikk. Tirsdag 28. november ble en ny regional samarbeidsmodell formalisert gjennom et forpliktende håndtrykk.