Signerte verdifull avtale med Siva

Treforedlingsselskapet Splitkon AS og Siva signerte i dag en avtale som seksdobler kapasiteten for produksjon av massivtre på Åmot i Modum kommune.

Splitkon og Siva signerte avtale om utbygging av ny fabrikkbygning på Åmot i Modum kommune. Direktør eiendom Lise Bartnes Aalberg i Siva og daglig leder Morten Leander Johansen i Splitkon.

Splitkon har hentet inn 250 millioner kroner for å styrke produksjonskapasiteten av massivtreløsninger inn mot den norske entreprenørnæringen. Onsdag signerte selskapet en avtale med Siva som sikrer at den nye fabrikkbygningen står klar høsten 2018.

Erstatter betong med tre

Byggeindustriens bruk av såkalte CLT-konstruksjoner (Cross Laminated Timber) vokser eksplosjonsartet i Norge, Europa og globalt. Årsaken er at det er mye raskere å bygge med tre, og at løsningene nå er kommersielt konkurransedyktige med betong og stål.

Dagens produksjonskapasitet hos Splitkon er på 10.000 kubikkmeter, mens den nye fabrikken vil ha en kapasitet på 60.000 kubikkmeter. Dette blir et av de største CLT-anleggene i Skandinavia.

Sterk interesse fra hele verdikjeden

– Det er nå så mange faktorer som taler for at tiden er moden for en kraftig satsning på produksjon av massivtreløsninger i byggeindustrien at vi gjerne skulle hatt den nye fabrikken klar allerede, sier adm. direktør Morten L. Johansen i Splitkon AS.

Interessen er også sterkt økende blant rådgivere, arkitekter og entreprenører fordi trekonstruksjoner også gir stor fleksibilitet, lite svinn og gode bygningstekniske løsninger.

Viktig satsing

Avtalen innebærer at Siva blir majoritetseier i eiendomsselskapet Siva Åmot Eiendom, som vil stå for utbyggingen av en ny fabrikkbygning på 8.500m2.  Siva går inn på eiersiden sammen med Eken Eiendom AS (Fredrik Eken) som også er eier i selskapet i dag. Det er positivt å ha med Eken som samarbeidspartner som en solid aktør med lokalt nettverk.

– Siva er et statlig instrument som bidrar til utvikling av bedrifter i hele landet, og det er særlig viktig for oss å fremme vekstkraften i distriktene. Vi er glade for å bidra til å realisere denne industrielle satsningen som baserer seg på en global trend. Videre synes vi det er ekstra spennende at det igjen satses tungt i en så historisk viktig industri som treforedling hvor det, som hos Splitkon på Åmot, fremdeles finnes sterke kompetansemiljøer, sier Sivas eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg.

Høyhus utført i massivtre.

Nytt byggemateriale og ny produksjonslinje

Byggingen av den nye fabrikkbygningen starter om en måneds tid, og konstruksjonene oppføres i CLT. Dette er Sivas første industribygg som oppføres i dette materialet. Deretter starter arbeidet med å montere en omfattende produksjonslinje. Ved full produksjonskapasitet vil antall Splitkon-ansatte tredobles fra dagens 20.

Flere artikler

  • Ingrid Riddervold Lorange ny toppsjef i Siva

    Ingrid Riddervold Lorange (49) har takket ja til jobben som administrerende direktør i Siva. Når hun tiltrer 1. oktober, tar hun over etter Stein Terje Dahl (63) fra Interim Norge AS som har vært konstituert toppsjef i Siva siden januar. Lorange er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Hun kommer fra Telenor og stillingen som leder […]

  • 3D printet grunnstein på Åndalsnes

    Lørdag morgen ble en viktig milepæl feiret på Åndalsnes: grunnsteinen til det nye Innovasjonssenter Åndalsnes (INÅ) ble lagt ned. Siva investerer 20 millioner og senteret skal inneholde en gründerlab, det skal drives forskning og innovasjon, og det blir kontorer for både nye og etablerte bedrifter.

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.