Alt klart for Norsk katapult

Siva etablerer en ny støtteordning for industrielle testsentre. Ordningen gir små og mellomstore bedrifter anledning til å teste ut nye løsninger. Siva tilbyr finansiering av lokaler, utstyr og utvikling av kompetanse og tjenester for sentrene.

Ordningen har fått navnet Norsk katapult og går ut på å opprette åpne sentre der bedrifter kan teste nye løsninger i industriell skala.

Sivas innovasjonsdirektør Kjerstin Spjøtvoll lanserte den nye ordningen Norsk Katapult på Sivakonferansen 9. mai.
Sivas innovasjonsdirektør Kjerstin Spjøtvoll lanserte den nye ordningen Norsk Katapult på Sivakonferansen 9. mai.

Vi etablerer Norsk katapult for å gjøre norske bedrifter mer konkurransedyktige internasjonalt. Ved hjelp av katapultsentrene får bedriftene nye produkter og løsninger raskere ut i markedet, sier Kjerstin Spjøtvoll, innovasjonsdirektør i Siva. Hun mener det er viktig å få mange små og mellomstore bedrifter til å bruke sentrene.

Sivas adm.dir. Espen Susegg sammen med Næringsminister Monica Mæland i forbindelse med lanseringen av Norsk katapult. (Foto: NFD).
Sivas adm.dir. Espen Susegg sammen med Næringsminister Monica Mæland i forbindelse med lanseringen av Norsk katapult. (Foto: NFD).

Siva fikk 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2017 til etablering av de første katapultene, og det skal være et offentlig privat spleiselag.

Søker samarbeidspartnere

Ordningen skal være oppe å stå i løpet av høsten 2017. I juni starter Siva søket etter gode industrielle samarbeidspartnere.

Søkerne til Norsk katapult må

 • tilby utstyr og fasiliteter til bedrifter over hele landet
 • være spesialisert innen teknologier som er relevant for utvikling av ny industri
 • dokumentere god tilgang til kompetanse og ressurser
 • dokumentere samarbeid med FoU-miljøer og næringsliv
 • ha en realistisk forretningsmodell
 • fremvise planer for mobilisering av små og mellomstore bedrifter

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]