I dag, onsdag 12. oktober, forestår HMK Kronprins Haakon den offisielle åpningen av Helseinkubator AS.

People Planning in a Conference and Innovation Concept
People Planning in a Conference and Innovation Concept

Inkubatoren, som kan huse inntil 60 innovative gründere i helseindustrien, er lokalisert i Forskningsparken i Oslo. Miljøet er kjent for sitt vitale og kompetente miljø, og ved plassering her vil inkubatoren nyte godt at koblingen mellom FoU, test- og laboratoriefasiliteter og næringsliv/industri.

Det er mange grunner til at innovasjon i helsesektoren har et godt utgangspunkt i Norge. Vi har et helsesystem som er godt etablert og databaser/registre som få andre land kan vise til. Vi investerer mye i forskning innenfor dette feltet, og vi har mange meget gode forskningsmiljøer. I tillegg har vi en befolkning som er villig til å ta i bruk ny teknologi og metodikk.

Det er vårt mål at inkubatoren skal gi næring til denne innovasjonen, bidra med et pulserende miljø hvor nasjonale og internasjonale eksperter kobles med erfaring og kunnskap fra gründerne som sitter i inkubatoren. Forhåpentligvis blir den et episenter for innovasjon i helsenæringen, lokalisert i Norge, men med et internasjonalt fotavtrykk.

- Etableringen av Helseinkubator AS er i tråd med Sivas strategi og vil være et viktig bidrag til å lykkes med innovasjon og industriell nyskaping innenfor dette feltet», sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør innovasjon i Siva.

En sentral del av Sivas strategi er å bidra til å skape sterke regionale arenaer for kommersialisering av forskning og ideer fra næringslivet. Siva har tillegg en sterk ambisjon om å bidra til industriell utvikling og skape testarenaer for framtidsrettet industri.

Inkubatoren er tatt opp i Sivas nasjonale inkubasjonsprogram. Gjennom programmet får den tilgang til kapital, kompetanse og nettverk. Kapitaltilførselen fra Siva utgjør NOK 3 mill. årlig. 

Eierne bak Helseinkubator er Oslo Medtech, Inven2 og Oslotech, sterke innovasjonsaktører med både kapasitet, kultur og kompetanse til å utvikle inkubatoren til å bli ledende nasjonalt så vel som internasjonalt.
Inkubatoren ledes av managing partner Erling Nordbø.