Siva satser på grønn varme

På Siva Varmesentral på Kongsvinger er det kortreist skogsflis som skaper varme til det store industriområdet. Grønn energi og grønn design er sentrale stikkord for Siva fremover.

Siva Varmesentral er et topp moderne fjernvarmeanlegg som produserer ren fornybar energi av skogsflis, med elektrisitet og bioolje som spiss- og reservelast.
Torsdag åpner varmesentralen.

Varmesentralen ble påbegynt i fjor. Nå brenner det for fullt i ovnen. Driftsleder Ove Heimnes gir oss et glimt av den brennende flisen.
Varmesentralen ble påbegynt i fjor. Nå brenner det for fullt i ovnen. Driftsleder Ove Heimnes gir oss et glimt av den brennende flisen.

 

– For Siva har denne varmesentralen vært viktig for å få til omlegging til en miljøvennlig energikilde fra stor grad av eldre olje- eller elektrokjeler, de eldste fra 1970-tallet, sier Kristian Strømmen som er seksjonsleder for Eiendom i Siva.

Dette er det andre fjernvarmeanlegget som Siva etablerer i Norge. Tidligere har Siva lagt til rette for etablering av et fjernvarmeanlegg på Siva Moelv Næringspark, også dette sammen med Eidsiva Bioenergi. Og arbeidet fortsetter.

– Siva jobber aktivt med energioppfølging på våre bygg sammen med våre leietakere og ser kontinuerlig på muligheter for energiøkonomisering og omlegging av energikilder der hvor vi har en sentral rolle med hensyn til infrastruktur, sier Strømmen.

Geir Reiersen, seniorrådgiver i Siva.
Geir Reiersen, seniorrådgiver i Siva.

– Sivas endring til grønn politikk er i henhold til det grønne skiftet som flere regjeringer har stått bak. Nå kan man virkelig gjøre det, sier Geir Reiersen, seniorrådgiver i Eiendom i Siva

Han sier at grønn design vil bli en naturlig del av Sivas virksomhet fremover både ved nye bygg og rehabilitering av bygg.

– Vi vil ha fokus på dette. Det trenger ikke nødvendigvis å være bioenergi, men andre typer energi som vind eller sol, sier han.

 

Skogsflis fra nærområdene

Varmesentralen åpner formelt torsdag 28. januar, men har allerede vært i full drift i en prøveperiode. Og det har vært kaldt i industriområdet ved Glomma de siste ukene. Gradestokken har krøpet helt ned til 29 minusgrader, noe som ble en skikkelig test av det nye anlegget.

– Varmesentralen fungerer optimalt i kulden, sier driftsleder Ove Heimnes i Kongsvinger Bioenergi, og viser inn i bygningen som tidligere rommet fabrikken

Flisen brennes i den store, røde kjelen.
Flisen brennes i den store, røde kjelen.

Metso Minerals. Fra skorsteinen damper det heftig, og inne er en stor rød kjele midtpunktet.

Flis fra skogene i nærområdet fylles på store tanker som mater kjelen hvor flisen brennes og varmer opp vann som gir varme til det store industriområdet.

– Varmesentralen står for oppvarmingen av hele Siva-området. Det er ikke få oljekjeler som er blitt fjernet i bygningene her, sier Heimnes.

Oppvarmet vann gir varme til industribygningene.
Oppvarmet vann gir varme til industribygningene.

– Dette er en rentbrennende ovn. Det betyr at det ikke er noen utslipp. Det som kommer ut av pipa er ren vanndamp. Flisen kommer fra tørrgran som likevel ville råtnet i skogen. Det er også et poeng miljømessig at flisen kommer fra skogene i nærområdet, sier han.

Biobrensel blir ansett for å være CO2-nøytralt. Biobrensel går i et naturlig kretsløp, mens fossilt brensel ikke gjør det. Et fjernvarmenett gir mindre lokale utslipp av blant annet svovel, nitrøse gasser og CO2.

Har jobbet lenge

Kristian Strømmen, seksjonsleder i Siva,
Kristian Strømmen, seksjonsleder i Siva,

Siva har i over 20 år jobbet med mulige interessenter for å få på plass en fjernvarmeløsning på industriområdet på Kongsvinger.

– Flere aktører har vurdert området som attraktivt da det alltid har vært kraftkrevende industriprodusenter på området, men det var først i 2013 da Eidsiva bioenergi og Siva aktivt gikk inn for å få dette etablert, at prosjektet ble en realitet. Begge parter satset offensivt og framtidsrettet for å få på plass en miljøriktig løsning, sier Kristian Strømmen.

Varmesentralen er et viktig bidrag for at Kongsvinger kommune skal oppnå sin klimaplan.

– Men dette ville ikke vært mulig å få til uten innsatsen fra Siva. Siva har kommet med gode anleggsbidrag og sørget for at det er blitt signert fjernvarmekontrakter på Sivas bygningsmasse, sier Heimnes.

Siva er fornøyd med prosessen fram mot åpningen av varmesentralen, som er etablert med tilskudd fra Enova.

– Siva vil gratulere og takke Eidsiva Bioenergi og våre leietakere for en konstruktiv og god prosess for å få dette realisert, sier Kristian Strømmen.

 

 

 

Relaterte artikler

 • Dobler satsingen på katapultsentre

  I forslag til statsbudsjettet 2018 som ble lagt fram torsdag foreslår regjeringen å øke bevilgningene til Norsk katapult fra 50 til 100 millioner. – Sender et viktig signal til næringslivet og vil føre til at flere lykkes med innovasjonsprosjektene sine, sier Sivas Espen Susegg.

 • Offentliggjøring av Norsk katapult

  Fredag 20. oktober offentliggjøres vinnerne av Norsk katapult. I den forbindelse har Siva gleden av å invitere til et åpent arrangement i Oslo for å presentere de første katapultsentrene.

Flere artikler

 • God jul og takk for i år

  Neste år skjer det ekstra mye spennende hos oss i Siva. Vi fyller 50 år og kommer til å fremstå i helt ny visuell drakt med nyoppussede lokaler. Som alltid er vi opptatt av nyskaping og bærekraftig drift, hvor også gjenbruk er en viktig brikke – noe som gjenspeiles i årets lille julehilsen. 

 • Håndtrykk for bedre regionalt samarbeid

  Tettere samarbeid mellom fylkeskommunene og virkemiddelapparatet skal gi bedre regional næringspolitikk. Tirsdag 28. november ble en ny regional samarbeidsmodell formalisert gjennom et forpliktende håndtrykk.