Rauma får innovasjonssenter

Nytt industrieventyr i Åndalsnes: Selskapet PartnerPlast AS styrker sin virksomhet i et internasjonalt marked ved å samle all produksjon på et sted. Satsingen vil være tilknyttet et industrielt innovasjonssenter og dra nytte av et sterkt regionalt og nasjonalt innovasjonsnettverk.

PartnerPlast er ledende innen design, konstruksjon og rotasjonsstøping av plast og en viktig leverandør av offshore- og seismisk utstyr. Selskapet hadde en omsetning i 2014 på 114 MNOK og har 37 ansatte. Det planlegges å øke omsetningen til 250 MNOK i løpet av kommende femårs periode, noe som også vil medføre økning i antall ansatte.

"

– Vi investerer i et spennende miljø på Åndalsnes med tette koblinger regionalt og nasjonalt. Prosjektet særpreges av sterke lokale og regionale aktører, industri, næringsselskap, innovasjonsselskap, privat kapital og en kommune som har et tydelig mål om å få til mer innovasjon og næringsutvikling på Åndalsnes, sier Lise Bartnes Aalberg, eiendomsdirektør i Siva.

"

Siva overtar eiendomsselskapet Øran Eiendomsutvikling AS, og vil lede an den videre utbyggingen med PartnerPlast som leietaker.

Siva investerer nå solid i Rauma basert på at Rauma og Åndalsnes har en fremtidsrettet og bred industri og et spennende næringsmiljø med tette koblinger regionalt og nasjonalt. Siva har inngått avtale om erverv av Øran Eiendomsutvikling AS, eier av den 26 mål store eiendommen på Øran hvor PartnerPlast AS er lokalisert. Siva har også inngått leiekontrakt med Partnerplast AS for videre utbygging av eiendommen.

I tilknytning til dette skal det bygges et innovasjonssenter hvor Nordveggen AS skal være leietaker, fasilitator i senteret og framleier av lokaler til vekstbedrifter og oppstartselskaper.

PartnerPlast har vekstplaner i et internasjonalt marked for videre utvikling på Åndalsnes med tre satsingsområder: Offshore (med hovedvekt på subsea), seismikk og industrielle produkter (plastkasser, dieseltanker etc.). De har sterke industrielle og finansielle eiere, og har hatt en solid økonomisk utvikling.

 

Relaterte artikler

  • Samarbeid for mer nyskaping

    Vi må få til mer forskning og innovasjon i Oslo og Akershus. Eksisterende bedrifter må bli mer konkurransedyktige og det må etableres flere nye vekstbedrifter. Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva inngått en samarbeidsavtale for å få offentlige virkemidler til å bli mer samordnet og slagkraftige og virke bedre for å nå dette […]

  • Siva satser på grønn varme

    På Siva Varmesentral på Kongsvinger er det kortreist skogsflis som skaper varme til det store industriområdet. Grønn energi og grønn design er sentrale stikkord for Siva fremover.

Flere artikler