Rauma får innovasjonssenter

Nytt industrieventyr i Åndalsnes: Selskapet PartnerPlast AS styrker sin virksomhet i et internasjonalt marked ved å samle all produksjon på et sted. Satsingen vil være tilknyttet et industrielt innovasjonssenter og dra nytte av et sterkt regionalt og nasjonalt innovasjonsnettverk.

PartnerPlast er ledende innen design, konstruksjon og rotasjonsstøping av plast og en viktig leverandør av offshore- og seismisk utstyr. Selskapet hadde en omsetning i 2014 på 114 MNOK og har 37 ansatte. Det planlegges å øke omsetningen til 250 MNOK i løpet av kommende femårs periode, noe som også vil medføre økning i antall ansatte.

"

– Vi investerer i et spennende miljø på Åndalsnes med tette koblinger regionalt og nasjonalt. Prosjektet særpreges av sterke lokale og regionale aktører, industri, næringsselskap, innovasjonsselskap, privat kapital og en kommune som har et tydelig mål om å få til mer innovasjon og næringsutvikling på Åndalsnes, sier Lise Bartnes Aalberg, eiendomsdirektør i Siva.

"

Siva overtar eiendomsselskapet Øran Eiendomsutvikling AS, og vil lede an den videre utbyggingen med PartnerPlast som leietaker.

Siva investerer nå solid i Rauma basert på at Rauma og Åndalsnes har en fremtidsrettet og bred industri og et spennende næringsmiljø med tette koblinger regionalt og nasjonalt. Siva har inngått avtale om erverv av Øran Eiendomsutvikling AS, eier av den 26 mål store eiendommen på Øran hvor PartnerPlast AS er lokalisert. Siva har også inngått leiekontrakt med Partnerplast AS for videre utbygging av eiendommen.

I tilknytning til dette skal det bygges et innovasjonssenter hvor Nordveggen AS skal være leietaker, fasilitator i senteret og framleier av lokaler til vekstbedrifter og oppstartselskaper.

PartnerPlast har vekstplaner i et internasjonalt marked for videre utvikling på Åndalsnes med tre satsingsområder: Offshore (med hovedvekt på subsea), seismikk og industrielle produkter (plastkasser, dieseltanker etc.). De har sterke industrielle og finansielle eiere, og har hatt en solid økonomisk utvikling.

 

Relaterte artikler

 • Flere innledere klare for Sivakonferansen

  Under Sivakonferansen 5. juni samler vi en rekke nøkkelpersoner fra politikk, næring, finans og digitalisering for å løfte fram kunnskap, engasjement og beste praksis. 

 • Enighet mellom Siva og Nordic Pharma

  Siva og Nordic Pharma kom 6. februar til enighet om overtakelse av industrianlegget i Kaldfjord. Partene ble enige om en avtale som innebærer at Nordic Pharma kjøper den delen av industrianlegget som selskapet i dag leier hos Siva. Forhandlingene skjøt fart da partene på ny kom sammen 5. og 6. februar i Bodø. Etter at samtalene […]

 • Utbygging av Astafjord Industrier er ferdigstilt

  Kassefabrikken skal betjene leveranser til Astafjord Slakteri, men har mulighet for utvidet kundekrets på sikt. Olje- og melfabrikken er i utgangspunktet basert på råstoff fra Astafjord Slakteri.

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]