Statsminister Erna Solberg åpnet Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark

Foto Byggenytt
Foto Byggenytt

Kreftforskning, biotekbedrifter, legemiddelindustri og Ullern videregående skole integreres i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark som åpnet i dag.

 

– Helseindustri er næring som gir dobbel gevinst. Det gir helsemessig gevinst, men også arbeidsplasser, sa statsminister Erna Solberg da Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark ble åpnet.
– Helseindustri er næring som gir dobbel gevinst. Det gir helsemessig gevinst, men også arbeidsplasser, sa statsminister Erna Solberg da Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark ble åpnet.

– Det skal være kort vei i Norge mellom forskning og pasient, sa Solberg. Hun la også vekt på at internasjonale medlemmer har plass i innovasjonsparken.

– Vi skal strekke oss ut og nå andre. Vi skal utvikle en sterk næringsklynge med internasjonalt format. Vi bruker mange penger på forskning, dette kan omsettes til arbeidsplasser. Dessverre etterspørres helse mer og mer i mange land, sa Solberg.

Hele verdikjeden samles i innovasjonsparken. Det viktigeste er å sørge for at vi kan behandle flere, og å sørge for at dette ikke bare resulterer i behandling her, men også på andre sykehus sa Solberg før hun formelt åpnet innovasjonsparken sammen med initiativtaker Jonas Einarsson.

Siva har bidratt både til klyngen, inkubatoren og innovasjonsparken.

Ved siden av Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet ligger den 36 000 m² store bygningen som samler hele verdikjeden fra forskning til legemiddel-industri, utdanning og nyskaping. I tillegg huser den Ullern videregående skole, noe som gir elevene mulighet til å lære om forskning og entreprenørskap på en daglig basis.

Det overordnede målet med innovasjonsparken er å korte ned tiden det tar å utvikle nye medisiner og behandlingsmetoder for kreft.

I Oslo Cancer Cluster Inkubator fikk statsministeren forsøke å drepe kreftceller ved hjelp av lys, en metodikk utviklet ved Institutt for Kreftforskning ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus.
I Oslo Cancer Cluster Inkubator fikk statsministeren forsøke å drepe kreftceller ved hjelp av lys, en metodikk utviklet ved Institutt for Kreftforskning ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus.

Historien om Oslo Cancer Cluster startet formelt sett i 2006, men er basert på en lang tradisjon for kreftforskning og behandling som startet i 1932, da Radiumhospitalet ble åpnet. Jónas Einarsson ved Radiumhospitalets forskningsstiftelse og professor Kaare Norum ved Universitetet i Oslo innså midt på 2000-tallet at det allerede eksisterte det man kaller en klynge basert på dette miljøet, som inkluderte bedrifter og legemiddelindustri.

De to initiativtakerne Kaare Norum og Jónas Einarsson på scenen.
De to initiativtakerne Kaare Norum og Jónas Einarsson på scenen.

Det var derfor aldri tvil om at Innovasjonsparken måtte bygges i umiddelbar nærhet til Radiumhospitalet på Montebello i Oslo.

Klyngen

I 2007 fikk Oslo Cancer Cluster statusen «Norwegian Centre of Expertice» av norske myndigheter, som den eneste innenfor helse av 12 klynger.

– Siden 2007 har vi hatt gleden av å ha Sivas Ole Andreas Schärer i styret i Oslo Cancer Cluster, sier Jónas Einarsson.

Innovasjonsparken

På denne måten var også Siva med på diskusjonene rundt byggingen av innovasjonsparken, men gikk ikke inn med økonomisk støtte allerede da.

FAKTA:

  • Den totale finansieringen av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI) er på 1 milliard NOK.
  • Siva har investert 40 MNOK i aksjekjøp og sitter med en eierandel på 22,22 prosent i OCCI AS.
  • Siva har investert 1 MNOK i Oslo Cancer Cluster Inkubator og sitter med en eierandel på 15 prosent.
  • Siva er representert i styret til inkubatoren og utøver et aktivt eierskap.
  • Oslo Cancer Cluster Inkubator er tatt opp i Sivas inkubasjonsprogram og mottar et årlig tilskudd på 1,5 MNOK.
  • OCCI er tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet med status som Norwegian Centre of Expertise.

Finansieringen ble gjort gjennom lån hos Innovasjon Norge og Radiumhospitalets legater. I tillegg var Utstillingsplassen på Hamar med på finansieringen fra første dag.

– Disse tre fødselshjelperne hjalp oss fram til en ferdig regulering. Da kom Siva på banen, og vi fikk resten av dagens eiere på plass: Siva, OBOS og Industrifinans. Da var eiersiden som den skulle, sier Einarsson.

Han tror at det ikke hadde vært mulig å realisere dette uten Siva. Initiativtakerne hadde ikke klart å finne noen privat aktør som ville investere kapital da Siva kom med i prosjektet.

– Det har vært en veldig bra samarbeid med Siva, sier Einarsson.

– Siva valgte å engasjere seg i innovasjonsparken i 2012 da prosjektet hadde støtt på store utfordringer og det var usikkerhet knyttet til om det lot seg realisere. Potensielle investorer var avventende. Sivas inngang bidro til å sikre både egenkapital og fremmedkapitalfinansiering, og gav prosjektet gjennomføringskraft, sier Sivas administrerende direktør Espen Susegg.

Inkubatoren

Da byggingen av innovasjonsparken var sikret, begynte arbeidet med Oslo Cancer Cluster Inkubator, med Siva som medspiller her også.

– Siva gikk inn som medeier i inkubatoren, og ga 15 millioner kroner over ti år som støtte. Midlene gjorde at vi kunne ansette en mann på full tid for å bygge ut konseptet rundt inkubatoren, sier han.

Einarsson sier at Siva har bidratt med råd, kompetanse og erfaring innenfor både klyngen, inkubatoren og innovasjonsparken. Siva er også inne for å realisere flere byggetrinn. Det er planlagt en enda sterkere næringskomponent i byggetrinn 2.

– Vi har flere tanker om hvordan vi skal utvikle oss fremover, og det vil være meget godt å ha med Siva videre, sier Einarsson.

– Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark er et prosjekt som på en god måte viser hvilken kraft som ligger i samspillet mellom Sivas virkemidler for eiendom og innovasjon.

Siva har vært utløsende for prosjektet og anses av de øvrige aktørene å være en attraktiv samarbeidspartner, sier Espen Susegg.

Espen Susegg, adm. direktør i Siva sammen med Lise Bartnes Aalberg, eiendomsdirektør i Siva.
Espen Susegg, adm. direktør i Siva sammen med Lise Bartnes Aalberg, eiendomsdirektør i Siva.

Han sier at Siva kunne maksimere effekten av sin innsats gjennom å kombinere sine virkemidler for eiendom, eierskap og programvirksomhet.

– Sivas strategi er å øke samarbeidet mellom innovasjonsselskapene og skape en internasjonalt konkurransedyktig innovasjonsplattform. OCCI er en naturlig del av denne plattformen, sier Espen Susegg.