Velkommen til samfunnshotellet

Nye tanker og smarte løsninger kan forvandle det gamle bygdehotellet til et moderne møtested for et levende lokalsamfunn.

Prosjekt Samfunnshotell:

 • Et utviklingsprosjekt fra Siva på bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
 • Formålet er å øke bruksområdet til distriktshotellene og bidra til større næringsutvikling
 • Vågå hotell, Selje Hotell og Hotel Grand Bellavue på Åndalsnes er valgt ut som pilotprosjekt
 • I august 2015 oppsummeres prosjektet i en rapport til KMD. Denne vil danne grunnlag for videre satsing.

Det fantes en tid da det lokale hotellet var bygdas samlingspunkt. I dag har mange av disse møtestedene forsvunnet. Det er vanskelig å drive hotell på små steder. Tomme hotellsenger er tapt inntekt. Sesongene er korte. Selv om mange prøver hardt, kan det være vanskelig å oppnå gode resultat.

For at disse hotellene skal overleve må de tenke nytt. Et hotell er ikke bare et hotell. Det kan være et sted som tilfører bygda store verdier, utover å tilby overnatting. Samfunnshotellet kan ta tilbake sin posisjon som sentralnerven i lokalsamfunnet.

Gjennom en kartleggingsfase kan man identifisere muligheter og særegne konkurransefortrinn. Både lokalt, og i et større perspektiv.

Gjennom å finne de riktige tiltakene kan samfunnshotellet tilby en rekke tjenester og aktiviteter lokalsamfunnet etterspør.

Samfunnshotellet har en viktig funksjon i Norge, en som er verd å kjempe for.

Sannsynligheten for å lykkes øker gjennom godt samarbeid, kreative løsninger og lokale ildsjeler. Hotellet kan bli en merkevare.

Se videopresentasjon av prosjektet:

Egenart, kultur og mennesker

Det finnes mange måter å skape et hotell med vedvarende bærekraftig utvikling. Det avgjørende er å bygge videre på stedets egenart, kultur og menneskelige ressurser.

Samfunnshotellet har en viktig funksjon i Norge, en som er verd å kjempe for. Med riktige redskap og kompetanse kan det lokale hotellet ta på seg nødvendige samfunnsoppgaver OG skape ny, bærekraftig næring i et levende lokalsamfunn.

Velkommen til samfunnshotellet.

Kontaktpersoner

Relaterte artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Flere innledere klare for Sivakonferansen

  Under Sivakonferansen 5. juni samler vi en rekke nøkkelpersoner fra politikk, næring, finans og digitalisering for å løfte fram kunnskap, engasjement og beste praksis. 

 • Enighet mellom Siva og Nordic Pharma

  Siva og Nordic Pharma kom 6. februar til enighet om overtakelse av industrianlegget i Kaldfjord. Partene ble enige om en avtale som innebærer at Nordic Pharma kjøper den delen av industrianlegget som selskapet i dag leier hos Siva. Forhandlingene skjøt fart da partene på ny kom sammen 5. og 6. februar i Bodø. Etter at samtalene […]

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]