Velkommen til samfunnshotellet

samfunshotell

Nye tanker og smarte løsninger kan forvandle det gamle bygdehotellet til et moderne møtested for et levende lokalsamfunn.

Prosjekt Samfunnshotell:

  • Et utviklingsprosjekt fra Siva på bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  • Formålet er å øke bruksområdet til distriktshotellene og bidra til større næringsutvikling
  • Vågå hotell, Selje Hotell og Hotel Grand Bellavue på Åndalsnes er valgt ut som pilotprosjekt
  • I august 2015 oppsummeres prosjektet i en rapport til KMD. Denne vil danne grunnlag for videre satsing.

Det fantes en tid da det lokale hotellet var bygdas samlingspunkt. I dag har mange av disse møtestedene forsvunnet. Det er vanskelig å drive hotell på små steder. Tomme hotellsenger er tapt inntekt. Sesongene er korte. Selv om mange prøver hardt, kan det være vanskelig å oppnå gode resultat.

For at disse hotellene skal overleve må de tenke nytt. Et hotell er ikke bare et hotell. Det kan være et sted som tilfører bygda store verdier, utover å tilby overnatting. Samfunnshotellet kan ta tilbake sin posisjon som sentralnerven i lokalsamfunnet.

Gjennom en kartleggingsfase kan man identifisere muligheter og særegne konkurransefortrinn. Både lokalt, og i et større perspektiv.

Gjennom å finne de riktige tiltakene kan samfunnshotellet tilby en rekke tjenester og aktiviteter lokalsamfunnet etterspør.

Samfunnshotellet har en viktig funksjon i Norge, en som er verd å kjempe for.

Sannsynligheten for å lykkes øker gjennom godt samarbeid, kreative løsninger og lokale ildsjeler. Hotellet kan bli en merkevare.

Se videopresentasjon av prosjektet:

Egenart, kultur og mennesker

Det finnes mange måter å skape et hotell med vedvarende bærekraftig utvikling. Det avgjørende er å bygge videre på stedets egenart, kultur og menneskelige ressurser.

Samfunnshotellet har en viktig funksjon i Norge, en som er verd å kjempe for. Med riktige redskap og kompetanse kan det lokale hotellet ta på seg nødvendige samfunnsoppgaver OG skape ny, bærekraftig næring i et levende lokalsamfunn.

Velkommen til samfunnshotellet.