Ola Borten Moe slutter i Siva

Ola Borten Moe starter oljeselskapet Okea i Trondheim sammen med blant andre tidligere adm. dir. i Siva, Erik Haugane.
Ola Borten Moe starter oljeselskapet Okea i Trondheim sammen med blant andre tidligere adm. dir. i Siva, Erik Haugane.

Sivas innovasjonsdirektør frister gründertilværelsen og starter nytt oljeselskap i Trondheim.

– Vi mener det vil være plass til og behov for et nytt norsk oljeselskap med hovedkontor i Norge, sier Borten Moe som var olje- og energiminister frem til valget i 2013.

Sivas adm. direktør Espen Susegg gratulerer innovasjonsdirektøren med et spennende karrierevalg:

– Siva arbeider med nyskaping og innovasjon. Vi oppfordrer våre ansatte til å være endringssøkende og ta modige valg – da må vi også gi uttrykk for beundring når en av våre ledere våger å ta steget ut i det ukjente og prøve gründertilværelsen. Det er et spennende valg og jeg både håper og tror at han kommer til å lykkes, sier Susegg.

Rigget for endring og utvikling

Han understreker også at Borten Moes fratreden ikke vil få betydning for det pågående arbeidet med å utvikle Sivas innovasjonsplattform.

– Siva har siden nyttår vært gjennom en serie med omfattende effektiviserings- og moderniseringsprosesser; blant annet topplederbytte, omorganisering og reduksjon i antall ansatte. Sivas organisasjon har sannsynligvis aldri vært sterkere enn den er akkurat nå. Selskapet er posisjonert for endring og utvikling – da tåler vi også endringer i egen ledergruppe. Vi har rigget selskapet for framtiden og vi ser at virkemidlene våre spiller en stor rolle i den pågående omstillingen av næringslivet. Dette er helt udramatisk, sier Susegg.

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]