Et naturlig kompetansesenter for bioøkonomi

Simen Hesleskaug tiltrådte som daglig leder for Inkubator Ås i mars 2015.
Simen Hesleskaug tiltrådte som daglig leder for Inkubator Ås i mars 2015.

Nyoppstartede Inkubator Ås skal utvikle bedrifter i tidlig fase og bistå gründere med kompetanse og nettverk.

Innovasjonsmiljøet på Ås har gjennom flere år lagt ned betydelig arbeid i å kommersialisere gode ideer fra forskning. I 2014 ble Inkubator Ås etablert av Siva og Kjeller Innovasjon for å styrke satsingen og tilrettelegge for utvikling av bedrifter i tidlig fase.

Simen Hesleskaug tiltrådte som daglig leder for Inkubator Ås i mars 2015.
Simen Hesleskaug tiltrådte som daglig leder for Inkubator Ås i mars 2015.

– Inkubator Ås vil bli et naturlig kompetansesenter for selskap innen bioøkonomi. Selskapet skal bidra til at innovasjoner fra Ås-miljøet har større sannsynlighet for å lykkes, sier daglig leder Simen Hesleskaug.

Hesleskaug tiltrådte i mars og har solid bakgrunn innenfor etablering av teknologiselskaper, ledelse og forretningsutvikling. Inkubator Ås skal utvikle innovasjonsbedrifter i tidlig fase og bistå gründere med kompetanse og nettverk.

– Selskapet skal gjennom en veldefinert inkubasjonsprosess sikre at kommersialiseringsløp gjennomføres så effektivt som mulig og bidrar til at nyetableringer i enda større grad lykkes i markedet, fortsetter Hesleskaug.

Kompetansesenter for innovasjon

– Finansieringen av Inkubator Ås vil i oppstarten være gjennom bevilgninger fra Siva, Akershus fylkeskommune, Follorådet og FoU-aktørene på Ås, samt mye egeninnsats fra et samlet Campus Ås, sier styreleder i Inkubator Ås, Mariann Ødegård.

Les mer om Inkubator Ås i Sivas nettverksdatabase