Et naturlig kompetansesenter for bioøkonomi

Nyoppstartede Inkubator Ås skal utvikle bedrifter i tidlig fase og bistå gründere med kompetanse og nettverk.

Innovasjonsmiljøet på Ås har gjennom flere år lagt ned betydelig arbeid i å kommersialisere gode ideer fra forskning. I 2014 ble Inkubator Ås etablert av Siva og Kjeller Innovasjon for å styrke satsingen og tilrettelegge for utvikling av bedrifter i tidlig fase.

Simen Hesleskaug tiltrådte som daglig leder for Inkubator Ås i mars 2015.
Simen Hesleskaug tiltrådte som daglig leder for Inkubator Ås i mars 2015.

– Inkubator Ås vil bli et naturlig kompetansesenter for selskap innen bioøkonomi. Selskapet skal bidra til at innovasjoner fra Ås-miljøet har større sannsynlighet for å lykkes, sier daglig leder Simen Hesleskaug.

Hesleskaug tiltrådte i mars og har solid bakgrunn innenfor etablering av teknologiselskaper, ledelse og forretningsutvikling. Inkubator Ås skal utvikle innovasjonsbedrifter i tidlig fase og bistå gründere med kompetanse og nettverk.

– Selskapet skal gjennom en veldefinert inkubasjonsprosess sikre at kommersialiseringsløp gjennomføres så effektivt som mulig og bidrar til at nyetableringer i enda større grad lykkes i markedet, fortsetter Hesleskaug.

Kompetansesenter for innovasjon

– Finansieringen av Inkubator Ås vil i oppstarten være gjennom bevilgninger fra Siva, Akershus fylkeskommune, Follorådet og FoU-aktørene på Ås, samt mye egeninnsats fra et samlet Campus Ås, sier styreleder i Inkubator Ås, Mariann Ødegård.

Les mer om Inkubator Ås i Sivas nettverksdatabase

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]