Alle vil ha innovasjonssenter i Steinkjer

Fra venstre: Lise Bartnes Aalberg (Siva), Torbjørn Skjerve (DH eiendom), Bjørn Arild Gram (Ordfører Steinkjer), Håvard Belbo (KPNT) og Beate Aspdal (HiNT). Foto: Mariell Toven.
Fra venstre: Lise Bartnes Aalberg (Siva), Torbjørn Skjerve (DH eiendom), Bjørn Arild Gram (Ordfører Steinkjer), Håvard Belbo (KPNT) og Beate Aspdal (HiNT). Foto: Mariell Toven.

Sentrale utviklingsaktører har sammen med Siva og Steinkjer kommune signert en ambisiøs avtale for å prosjektere et innovasjonssenter i regionen.

Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS, Høyskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Steinkjer Næringsselskap AS, DH Eiendom, Steinkjer kommune og Siva SF ser store muligheter for et innovasjonssenter i tilknytning til HiNT på Steinkjer. Ambisjonene er høye: Nord-Trøndelag sitt potensial for økt innovasjon, regional verdiskapning og utvikling skal utløses. Prosjektgruppen skal oppnå dette gjennom å identifisere, analysere og utvikle ideer sammen med relevante aktører i regionen.

Les også: Trondheim kan få innovasjonssenter i 2017

Som medeier i Kunnskapsparken Nord-Trøndelag ønsker Siva å bidra til å utløse og mobilisere privat kapital og kompetanse gjennom å delta i dette prosjektet. Gjennom aktivt eierskap vil Siva være en pådriver for at et innovasjonssenter utnytter det fulle potensialet i regionen.

Gode forretningsideer og forskningsbaserte resultater

«Innovasjonssenter Steinkjer» skal være en arena for innovative miljøer og samle akademia, offentlig aktører og privat næringsliv i hele regionen. Samlokalisering og tett kobling av disse miljøene kan være med på å utvikle gode forretningsideer og forskningsbaserte resultater til næringslivet og akademia. I tillegg vil det føre til videreutvikling og innovativ vekst i regionen.

Prosjektgruppen skal gjennom høsten 2014 danne et beslutningsgrunnlag for «Innovasjonssenter Steinkjer» og inngå intensjonsavtaler med aktuelle aktører som både skal være tilstede som bidragsytere i senteret og gode samarbeidspartnere tilknyttet senteret.

For spørsmål eller kommentarer, kontakt med leder for prosjektgruppen, Håvard Belbo: 90691115

Følg oss: Siva på Twitter

Følg oss: Siva på Facebook