Ta hele landet i bruk – også byene!

Erik Haugane har i dag sagt opp sin stilling som administrerende direktør i Siva. (Foto: Åge Hojem).
Erik Haugane har i dag sagt opp sin stilling som administrerende direktør i Siva. (Foto: Åge Hojem).

– Vi vil utløse det urbane innovasjonspotensialet, forteller administrerende direktør Erik Haugane i årets utgave av Siva beretter.

Last ned: Siva beretter 2014 (pdf)

Følg oss: Siva på Twitter

Et av hovedbudskapene fra Haugane er at vi må ta hele landet i bruk for å akselerere innovasjonstakten:

– Siva gjør forholdsvis lite i de større byene, for så vidt gjelder det virkemiddelapparatet generelt. Min slutning er at vi må ta med oss våre gode erfaringer fra mindre befolkede områder og benytte dem i storbyene. Innsatsen Siva gjør i tynnere befolkede områder gir nemlig stor effekt. Der gir næringshagene og inkubatorene en dobling til tredobling av innovasjonstakten, sier Haugane.

"Siva beretter" er et årlig magasin utgitt av Siva i forbindelse med næringskonferansen Sivanett.
“Siva beretter” er et årlig magasin utgitt av Siva i forbindelse med næringskonferansen Sivanett.

Magasinet Siva beretter oppsummerer årets viktigste innovasjonsbegivenheter og røper Sivas ambisjoner for framtiden. I årets utgave deler Erik Haugane erfaringene fra sitt første år som ny administrerende direktør for Siva SF.

Haugane viser til at vi lenge har levd under mottoet «ta hele landet i bruk», i betydning av at vi må ta distriktene i bruk.

– Jeg snur litt på det: «Ta hele landet i bruk – også byene». Dersom vi øker innsatsen i de større byene, samtidig som vi holder trykket oppe i tynnere befolkede områder, vil det øke resultatet i form av flere nystartede bedrifter og vekst innenfor eksisterende næringsliv.

Hva betyr det i praksis at Siva nå skal satse på byene?

– Å gjøre mer i byene betinger at vi etter hvert får mer midler. Klarer vi å styrke innovasjonsmiljøene i byene styrker vi også plattformen for at hele regionen omkring skal bli sterkere. Også de mer utsatte miljøene får mer å bygge på. Alle vinner, avslutter Haugane.

Ola Borten Moe er direktør for innovasjon i Siva.
Ola Borten Moe er direktør for innovasjon i Siva.

Et stort potensial for vekst og utvikling

I Januar 2014 tiltrådte tidligere Olje- og energiminister Ola Borten Moe som ny direktør for innovasjon i Siva. Den nyorganiserte innovasjonsavdelingen har ambisjoner om å frigjøre et stort uutløst potensial for vekst og utvikling:

– Sivas ambisjon er å bygge ut en komplett kjede av innovasjonssentra i tilknytning til alle større utdanningsinstitusjoner og næringsklynger. Vi mener at dette også vil være et betydelig bidrag til å styrke regionens innovasjons- og konkurransekraft og dermed realisere det som alltid har vært et hovedmål for Siva: Sikre utvikling i norske distrikt, forteller Borten Moe.

Magasinet Siva beretter utgis i forbindelse med næringskonferansen Sivanett 20.-21. mai, men kan leses digitalt allerede nå.

Last ned: Siva beretter 2014 (pdf)

Følg oss: Siva på Twitter

Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgaven, ta kontakt med vår kommunikasjonsdirektør Roy Strømsnes