Sivanett 2014: De gode eksemplene skal vise vei!

Administrerende direktør Erik Haugane i Siva oppfordrer innovasjonsmiljøene til å bli mer synlige og fortelle de gode historiene. (Foto: Siva/ Åge Hojem)
Administrerende direktør Erik Haugane i Siva oppfordrer innovasjonsmiljøene til å bli mer synlige og fortelle de gode historiene. (Foto: Siva/ Åge Hojem)

Administrerende direktør Erik Haugane i Siva sier at byene har noe å lære av distriktene når det gjelder innovasjon. Årets Sivanett ga inspirasjon og innsikt om innovasjon, Sivas rolle og samspillet mellom by og land.

Last ned: Siva beretter 2014 (pdf)

Følg oss: Siva på Twitter

Et av hovedbudskapene fra administrerende direktør Erik Haugane da han åpnet årets Sivanett var at vi må ta hele landet i bruk for å akselerere innovasjonstakten.

– Ta hele landet i bruk – også byene. Dersom vi øker innsatsen i de større byene, samtidig som vi holder trykket oppe i tynnere befolkede områder, vil det øke resultatet i form av flere nystartede bedrifter og vekst innenfor eksisterende næringsliv, sa Haugane.

Engasjerte deltakere på Sivanett. (Foto: Siva/ Åge Hojem)
Engasjerte deltakere på Sivanett. (Foto: Siva/ Åge Hojem)

Da Haugane oppsummerte den to dager lange konferansen med 250 deltakere fra innovasjonsmiljøer i hele landet, sa han at Siva var klar over at det kunne komme en reaksjon på den urbane agendaen.

– Hensikten vår er det motsatte. Byene trenger også hjelp. Det er bakgrunnen for at vi satte urban agenda på kartet, sier han.

– Når vi ser på strukturene på mindre plasser så ser vi at det går veldig bra. Og på halvstore plasser er det fantastisk innovasjonsaktivitet. Man kan lære av mindre plasser for så å innføre noe lignende i de større byene, sier han.

Fortell historiene!

Han oppfordrer innovasjonsmiljøene til å bli mer synlige.

– Dere må stikke hodet frem og fortelle de gode historiene. Fortelle hva dere får til, sier han.

– Jeg er ikke noe bekymret for at de gode distriktene ikke skal klare seg bra, fastslår han.

– Det har vært en rød tråd i alle foredragene vi har hørt, i forhold til det å være målrettet i forhold til hva som er oppgavene. Ting skjer som gjør at planen bare må endres. En ting trumfer alt, nemlig de gode eksemplene. Den som klarer å demonstrere at det funker, slår all teori, sier Haugane.

Fornøyde deltakere

Christina Hedin og Anne Haga fra Visit Innherred og Jon Petter Arntzen fra Fabrikken Næringshage er fornøyde med Sivanett – og med det urbane budskapet fra Siva.

Christina Hedin (t.v), Jon Petter Arntzen og Anne Haga synes foredragene og diskusjonene på Sivanett var inspirerende og spennende.
Christina Hedin (t.v), Jon Petter Arntzen og Anne Haga synes foredragene og diskusjonene på Sivanett var inspirerende og spennende.

– Konferansen var veldig bra. Temaene som ble behandlet setter ting i perspektiv og vi har fått bekreftelse på vår rolle som næringsaktør, sier Hedin og Haga. Visit Innherred er ikke innenfor Sivas system, men de synes likevel konferansen ga utbytte.

– Vi har vært med i Kvinnovasjon, og har flere bedrifter hos oss som kommer fra næringshager. Siva er en stor nasjonal aktør. Det er interessant å høre om hvordan næringsselskaper utvikler seg, sier de.

De mener også et nærmere samarbeid mellom distrikter og byer er riktig vei å gå.

– Dette er en viktig og riktig diskusjon nå. Nyskaping kan være så mye, sier de.

Jon Petter Arntzen i Fabrikken Næringshage i Vesterålen var en av fire næringshageledere som holdt innlegg om samarbeidet mellom by og land.

– Jeg kommer jo selv fra en region langt fra byene. Vi støtter aktivt opp om en satsing på byene. Dette handler om å bygge bruer mellom miljøene slik at kunnskapen kommer til anvendelse, sier Arntzen.

Fabrikken Næringshage samarbeider med Forskningsparken i Narvik.

– Jeg er trygg på at regionen vi bor i har muligheter til å vokse, sier Arntzen. Også han er veldig fornøyd med årets Sivanett.

– Jeg synes det har vært en veldig spennende samling der vi har fått belyst samarbeid og mulighetene for vekst, sier han.