Ny kommunikasjonsdirektør i Siva

Roy Strømsnes er tilsatt som kommunikasjonsdirektør i Siva SF. Han går inn i en nøkkelrolle i organisasjonen og vil være sentral i arbeidet med forenkling av virkemiddelapparatet.

Roy Strømsnes er ny kommunikasjonsdirektør i Siva.
Roy Strømsnes er ny kommunikasjonsdirektør i Siva.

Den nye direktøren får ansvar for kommunikasjon og mediekontakt på tvers av Sivas organisasjon og samarbeidspartnere.

– Siva har et spennende samfunnsoppdrag og jeg gleder meg stort til å bli kjent med kunnskaps- og næringsmiljøene vi engasjerer oss i rundt om i landet. Noe av jobben framover vil gå ut på å tydeliggjøre og synliggjøre Sivas rolle og tjenester. Vi ønsker å kommunisere virkemidler som er enkle å forstå og enkle å ta i bruk, sier Strømsnes.

Følg oss: Siva på Twitter

Strømsnes har 15 års erfaring som journalist og leder i NRK. Han har bakgrunn fra redaksjonell utvikling, digitalisering og merkevarebygging.

Synliggjøring og forenkling

Administrerende direktør Erik Haugane er godt fornøyd med å få Strømsnes med på laget.

– Strømsnes er en erfaren leder med god teft for kommunikasjon og merkevarebygging. Siva er inne i en fornyingsfase der vi ser behovet for økt synlighet, bedre informasjonsflyt og forenkling av begrepsapparatet. Strømsnes vil være en viktig pådriver i dette arbeidet, forteller Haugane.

Siva er statens redskap for å utvikle og bygge infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling i hele landet. Siva er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og har hovedkontor i Trondheim.

For mer informasjon:
Roy Strømsnes, Kommunikasjonsdirektør
+47 909 33 114
Roy.stromsnes@siva.no
@rstroms

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]