Sivanett om urban innovasjon

Det urbane innovasjonspotensialet og samspillet mellom by og land. Det er hovedtemaet på årets Sivanett.

Tirsdag 20. og onsdag 21. mai arrangeres Sivanett på Clarion Hotel & Congress Trondheim. Det blir et spennende faglig program med foredrag og samtaler rundt innovasjonspotensialet i byene og samarbeidet mellom distrikter og større byer. Den første dagen fokuserer vi på urban innovasjonsutvikling. Sivas administrerende direktør Erik Haugane presenterer nye vyer for Sivas virksomhet og Sivas urbane agenda. Deretter vil Sivas direktør for innovasjon Ola Borten Moe snakke om hvordan Siva vil bidra til å utløse det urbane innovasjonspotensialet.

Rolv Assev fra Oslotech innleder om virksomheten i og rundt inkubatoren StartupLab. I StartupLab har gründerbedriftene tilgang til rådgivning, opplæring og internasjonalt nettverk. Fleksibilitet er en grunnfilosofi. Aktiviteter som skal øke kontakten mellom gründerne er en annen viktig ting i StartupLab.

Det finske eiendomsselskapet Technopolis satser på nettverksbygging og matchmaking som del av sitt tilbud til leietakerne. Selskapet driver 20 campuser spredt over 12 byer i fem land. Kunnskapsparken på Fornebu er en av dem. Keith Silverang fra Technopolis kommer til Sivanett for å snakke om selskapets «urbane agenda» og hvordan de bidrar til innovasjon gjennom driften av campusene.

Coworking er en internasjonal gründertrend som har vokst fram gjennom et ønske om å jobbe i et sosialt gründermiljø. I Trondheim har Arnstein Syltern og Mats Mathisen startet DIGS, og de ble inspirert av coworking-arenaer i storbyer i andre land. De to forteller om dette på Sivanett.

Statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet snakker om effektive virkemidler for å skape innovasjon og professor Per Morten Schiefloe ved NTNU holder et innlegg om betingelser og barrierer for innovasjon.

Det blir også diskusjon om hvorfor det offentlige har så store vansker med å finansiere innovasjon og unge gründere inviteres til å dele sine tanker om den ideelle innovasjonsverdenen.

By og land

Onsdag står innovasjonssamspill mellom by og land i fokus. Sjur Dagestad fra Innoco starter med temaet «På tide å våkne opp innovatører». Deretter deler Tove Gulbrandsen i Foreningen for Næringshagene i Norge og Daniel Ras-Vidal i Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge sine synspunkter rundt temaet «By og land – hand i hand? – eller?» Vi skal også få innblikk i flere gode eksempler på samspill mellom distrikt og storby.

Se hele programmet og få mer informasjon her! (https://sivanett.no)

Det er 22. gang Sivanett arrangeres. «Nettverkssamlinger – et møtested for sentrale personer fra ulike miljø som er involvert i bedrifts- og næringsutvikling». Hensikten med samlingene er å etablere og styrke nettverket, utveksle erfaringer samt å bidra til å utvikle levedyktige bedrifter og bedriftsmiljø.

Vi kommer til å legge ut høydepunkter fra Sivanett på våre nettsider og på Sivas Facebook-side.