150 forfattere skriver innovasjonsbok

150 forfattere er i gang med å skrive «den ultimate innovasjonsboken». Heidi Lyng i Siva er en av forfatterne. Hun lover en praktisk bok om hvordan bedrifter kan lykkes med innovasjon.

Det er professor Sjur Dagestad ved NTNU som er gründer og idehaver til den «ultimate innovasjonsboken». Sammen med innovasjonsselskapet Innoco leder han prosjektet. Det er første gang i Norge at så mange forfattere skal samarbeide om èn og samme bok. Prosjektet omtales derfor som Norges største «crowdwritingsprosjekt».

Rett på sak
– Boka skal være en praktisk, rett på sak, oppdatert og inspirerende beskrivelse av hvordan norske bedrifter kan lykkes med innovasjon. Det faglige stoffet og innovasjonsverktøyene skal presenteres på en slik måte at leseren får både lyst og mulighet til å ta dette i bruk i egen virksomhet. Denne boka skal kort og greit være en praktisk innovasjonsbok for innovatører, utformet av innovasjonsbransjen selv, skriver Sjur Dagestad i prosjektbeskrivelsen.

– Hovedmålet med prosjektet er kort og godt å bringe Norge videre innenfor praktisk innovasjon, skriver Dagestad.

Boken er basert på at hvert kapittel har en gruppe mennesker som gjør et faglig dypdykk i hver sitt tema. Samarbeidet og diskusjonene skal resultere i 13 ulike kapitler. Boka bygges rundt tre ulike caser, som går igjen i alle kapitlene.

Spennende arbeidsmåte

En del av de 150 forfatterne er knyttet til næringshager eller inkubatorer. Seksjonsleder Heidi Lyng i Siva deltar i gruppen som jobber med kapittelet som heter «Innsikt». Dette kapittelet handler om markedet – om behov, hvordan man avdekker behov og tolkning av behovet.

– Arbeidet er lagt opp slik at vi har fire gruppesamlinger hvor vi diskuterer oss gjennom temaene i kapittelet. Mellom hver samling jobber vi med konkrete emner knyttet opp mot innsiktskapitelet som skriftlig sendes inn før neste gruppesamling, sier Lyng.

Hun synes det er en spennende måte å skrive bok på.

– Jeg har aldri vært med på å skrive bok på denne måten før. Det er veldig spennende fordi vi samler mennesker med ulik bakgrunn og ståsted til en bred diskusjon, sier hun.

Arbeidet startet i desember 2013, og boka skal være ferdig høsten 2014. Heidi Lyng sier det blir en praktisk orientert bok.

– Tanken er at det ikke skal være en tung fagbok, men at den er relatert til hverdagen de fleste bedrifter møter. Den skal kunne brukes som et oppslagsverk, i tillegg til å være inspirerende og konkret, sier hun.

 

 

 

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]