Fikk hjelp av inkubatoren

I 2012 ble Ann-Kristin Johansen og hennes firma Dynamisk Helse AS kåret til Årets oppfinner av Kommunenes Sentralforbund og Sykepleien. Hun utvikler en ny læreplattform for ufaglærte i helsevesenet, kalt Drops. Spillteknologi og sosiale medier ligger i bunn for opplæringssystemet og tanken er at de på første arbeidsdag får utdelt brukernavn og passord til Drops. På den måten kan de få online brukeropplæring når som helt og hvor som helst.

Det er snart fem år siden Ann-Kristin Johansen første gang tok kontakt med Leiv Eriksson Nyskaping (LEN) i Trondheim.

– Jeg var lita og usikker der jeg stod utenfor døra til LEN. Jeg tok jo steget ut av det trygge, sier Ann-Kristin Johansen i et intervju med Byavisa. Hun gikk fra fast stilling som sykepleier til å bli gründer.

– Ekstremt nifst, men samtidig en deilig følelse av å drive med ekstremsport. Det første møtet på LEN utgjorde forskjellen, sier hun. På LEN fikk hun hjelp til å videreutvikle ideen sin og fikk hjelp blant annet til å utforme en søknad til Innovasjon Norge. Les hele artikkelen i Byavisa: http://byavisa.no/2014/01/21/jeg-gir-meg-aldri/

 

I tillegg til inkubatorplassen ved LEN ble hun også med i Siva-programmet Kvinnovasjon, hvor hun har vært månedens gründer.

Les intervjuet med Ann-Kristin på Kvinnovasjon, og se tipsene hennes til andre gründere: http://kvinnovasjon.no/grunder/ann-kristin-johansen-sor-trondelag

 
Leiv Eiriksson Nyskaping tilbyr et sammensatt innovasjonsmiljø bestående av rådgivning, kurs, kapitalnettverk og utviklingsmiljø. LEN hjelper bedrifter og bedriftsklynger fra oppstart til levedyktig bedrift.

LEN er en av inkubatorene i Sivas inkubatorprogram. Inkubatorene øker bedriftenes vekstkraft og skaper flere levedyktige bedrifter. Inkubatoren er tilknyttet større industribedrifter, universiteter eller høyskoler. Siva er aktiv eier i alle innovasjonsselskapene og driver det nasjonale inkubatorprogrammet.

 

Foto: Drops

 

 

 

 

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]