SIVA bygger nytt næringsbygg i Harstad

Harstad 4

Ett av Nord-Norges mest spennende innovasjonsmiljø tar form

– Dette kan bli landsdelens mest spennende møteplass for teknologi- og petroleumsrelaterte næringer, sier Trond Slettbakk, adm. direktør i Kunnskapsparken Nord.

Trond Slettbakk
Trond Slettbakk, Kunnskapsparken Nord

Kunnskapsparken Nord og SIVA går nå sammen om å utvikle et splitter nytt innovasjonssenter i Harstad Teknologipark på Stangnes, noen få kilometer sør for Harstad sentrum. Tomta er klar, og initiativtakerne kan nå legge fram et svært spenstig prosjekt (se for øvrig vedlagte bilder). På 9000 m2 fordelt på to byggetrinn, planlegges det et innovasjonssenter som rommer små og store teknologibedrifter. Det skal legges til rette for møteplasser og fellesfunksjoner, som kantine, minglearealer og møterom. Innovasjonssenteret skal også huse sentrale aktører som jobber for å utvikle det nordnorske næringslivet.

– SIVA ønsker å legge til rette for sterke næringsklynger. Vi ser at slike miljøer fremmer nyskaping, og bidrar til en betydelig vekst i næringslivet, sier utviklingssjef Lise Bartnes Aalberg i SIVA, og legger til:

– Vi ser at Harstad-regionen har et betydelig potensial i å samle og utvikle sitt teknologimiljø. Derfor er vi glad for at både Harstad kommune og Troms fylkeskommune er viktige bidragsytere til dette viktige prosjektet.

Lise Aalberg
Lise Bartnes Aalberg

SIVA er et statlig selskap som skal fremme innovasjon og næringsutvikling. SIVA er eid av Nærings- og handelsdepartementet, og gjør investeringer som skal fremme regional vekstkraft. Ofte handler dette om å samlokalisere aktører som jobber spredt, og som kan få en stor gevinst i å samle kreftene.

– Vi samarbeider med mange interessante aktører om utvikling av det nye bygget, forteller Trond Slettbakk, som peker på at dette er en gylden mulighet også for nye leietakere. Kunnskapsparken Nord hjelper i dag gründere og industribedrifter med utvikling og vekst. De satser spesielt på å utvikle den nord-norske leverandørindustrien.

– Vi ser at de positive ringvirkningene både for nye og etablerte bedrifter vil kunne øke betydelig dersom vi lykkes med å realisere Harstad Teknologipark. Vi tror at dette vil bli den åpenbare møteplassen for petroleum- og teknologibedrifter i regionen, påpeker Slettbakk.

Han viser til at Statoil nå vurderer sin fremtidige lokalisering i Harstad. – Dersom Statoil velger å lokalisere seg i Harstad Teknologipark, vil dette være en sterk drivkraft for det planlagte innovasjonssenteret. Dette vil igjen styrke grunnlaget for en svært spennende petroleums- og teknologiklynge i landsdelen, avslutter Slettbakk.

Harstad 1
Slik kan det nye innovasjonsbygget i Harstad Teknologipark se ut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer i Nordlys

Les mer i Hålogaland Avis