Rolf Navarsete fra Sogndal er årets samfunnsentreprenør

Navarsetepris
Navarsetepris

– Prisen ble delt ut av nærings- og handelsminister Trond Giske på SIVA-nett i Trondheim 16.4.2013

 

SIVA har ansvar for utvikling av sterke verdiskapingsmiljø, og hvert år deler SIVA ut en samfunnsentreprenørpris. Denne går til personer som har utmerket seg med å skape aktivitet, vekst, attraktivitet og nyskaping i sitt lokalsamfunn. Disse ildsjelene, som gjør en ekstraordinær innsats for lokalsamfunnet, kaller vi gjerne for samfunnsentreprenører (betegnelse i USA: civic entrepreneurs).

– Gjennom samfunnsentreprenørprisen håper vi å skape større oppmerksomhet om denne meget viktige rollen i et lokalsamfunn. Det sier Harald Kjelstad, adm. direktør i SIVA.

Harald Kjelstad begrunner tildelingen med den rollen han har spilt som mangeårig forretningsmann, ildsjel og utbygger. Han har vært drivkraft for bygging av storhallen i Sogndal og Fosshaugane Campus. I dag har 654 personer sitt arbeid på Fosshaugane Campus.

– Navarsete er mannen bak «Sogndalsmodellen». Han har gjort en stor innsats for å forene gode krefter i Sogndal og realisert viktige prosjekter. Slik har han sikret både idrett, kunnskap og nyskaping gode vilkår i Sogn og Fjordane.

Nærings- og handelsminister Trond Giske vil dele ut prisen på den årlige SIVA-nett, som samler mennesker som jobber med nyskaping og bedriftsutvikling i hele landet.

Prisen består av et synlig diplom/grafisk kunst, og et beløp på 100 000,- kroner. I god samfunnsentreprenørånd skal vinneren selv bestemme og bekjentgjøre hvordan prisen skal brukes. Prisen skal brukes til gode tiltak innen næringsutvikling, frivillighet og attraktivitet i sitt lokalsamfunn.

Rolf Navarsete har besluttet at prisen skal gå til Sogndal Fotballklubbs samfunnsbyggende arbeid. Er en av fylkets største samfunnsbyggere.

 

Les mer i Aftenposten , NRK og Sogn Avis

Fra venstre: Trond Giske, Rolf Navarsete, Peter Arbo og Harald Kjelstad
Fra venstre: Trond Giske, Rolf Navarsete, Peter Arbo og Harald Kjelstad