Industri engasjerer

Industridebatt

Nye industrielle muligheter var temaet da 230 personer fra bedrifter og innovasjonsmiljøer møttes for å diskutere industri og nyskaping på SIVA-nett i Trondheim.

Menon slo an tonen med sin rapport om industrielle muligheter. Deres konklusjon er at de industrielle mulighetene i hovedsak vil finnes innenfor verkstedkompetanse og skreddersydde løsninger.

– Norge vil neppe kunne leve av masseproduksjon om ikke de naturgitte forutsetningene er til stede, sa Erik W. Jakobsen i Menon. Oppdrettsnæringen, representert ved SalMar ASA og Yngve Myhre ble trukket fram som et eksempel på dette.

 

Teknologiindustrien dominerer klart innenfor venture-investeringer. Mikroteknologifirmaet Atmel Norway AS fra Trondheim har opplevd en eventyrlig vekst. Siden oppstarten i 1996 har de nå en omsetning på 6 milliarder norske kroner, selv om de ikke har noen naturlige forutsetninger for å lykkes. Gaute Myklebust i Atmel peker på tre suksesskriterier for å lykkes:

– du må definere og dyrke produktegenskaper

– du må ha fokus på vekstområder

– du må satse på iterativ innovasjon,

– I dagens marked holder det ikke å ha et godt produkt, det må kontinuelig utvikles. Se bare på mobiltelefonene, sa Myklebust.

 

Aslak Sira MyhreAslak Sira Myhre tente forsamlingen med et svært engasjert innlegg om holdninger til industrien:

– Når hørte du sist at industri ble diskutert på Skavlan? Vi må få oppmerksomhet på det vi skal leve av, nemlig forvaltning av naturressurser, sa han.

– Det kan ikke være slik at nordmenn bare vil svette på treningsstudio. Vi må leve av arbeid, ikke av utbytte, fortsatte han.

 

Politikerne som deltok i debatten kjente seg ikke helt igjen i Sira Myhres beskrivelse.

– Vi er så absolutt opptatt av industri, men vi sliter med å få media til å interessere seg, sa

Statssekretær Eli Blakstad (Sp).

– Det må bli like naturlig å starte en bedrift som å bli arbeidstaker, sa Venstres nestleder Terje Breivik (V).

Jens P. Heyerdal, industrileder og styremedlem i SIVA, utfordret politikerne på den norske finansforvaltninga.

– Hvorfor kan vi ikke bruke mer av finansformuen på å skape industri og ny næring, spurte han?

Heyerdals tanker møtte gehør i panelet.

– Dette er tanker jeg har lyttet til med stor interesse. Jeg vil gjerne høre Heyerdal snakke høyere og mer om dette temaet, sa Arne Haugen (Ap) fra næringskomiteen.

Arne Haugen
Arne Haugen (Ap) lytter gjerne til Jens P. Heyerdal