styre

Grønt skifte og ny teknologi gjør Siva viktigere

– Jeg tror denne rollen blir enda viktigere de neste årene, sier Kjell Roland. Roland overtar styrelederansvaret etter Sverre Narvesen. Tine Rørvik, Arve Ulriksen og Heine Østby er også nye representanter i Siva-styret. Maja Adriaensen, Bjørn Østbø og Mette Kamsvåg (nestleder) er gjenoppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet for en ny periode i statsforetakets styre. Jørgen…

Les mer
Bildet viser to portretter, et bilde av Elisabeth Maråk Støle og et bilde av Maja Hvammen Adriaensen

Nytt styre i Siva

På foretaksmøte i Siva 7. juni ble det foretatt valg av nytt styre i Siva. Elisabeth Maråk Støle er valgt som ny styreleder og Maja Adriaensen nytt styremedlem.

Les mer

Nytt styre for Siva

På foretaksmøte i Siva 25. mai ble det foretatt valg av nytt styre for Siva. Lillian Mathisen Sund og Morten Henriksen ble valgt inn som nye styremedlemmer.

Les mer