• Nytt styre i Siva

    På foretaksmøte i Siva 7. juni ble det foretatt valg av nytt styre i Siva. Elisabeth Maråk Støle er valgt som ny styreleder og Maja Adriaensen nytt styremedlem.

  • Nytt styre for Siva

    På foretaksmøte i Siva 25. mai ble det foretatt valg av nytt styre for Siva. Lillian Mathisen Sund og Morten Henriksen ble valgt inn som nye styremedlemmer.