Nytt styre for Siva

På foretaksmøte i Siva 25. mai ble det foretatt valg av nytt styre for Siva.

Lillian Mathisen Sund og Morten Henriksen ble valgt inn som nye styremedlemmer.

Lillian Mathisen Sund og Morten Henriksen ble denne uken valgt inn som nye medlemmer av Sivas styre.
Lillian Mathisen Sund og Morten Henriksen ble denne uken valgt inn som nye medlemmer av Sivas styre.

Sund og Henriksen overtar for Peter Arbo og Kari Riddervold som trer ut av Sivas styre.

Lillian Mathisen Sund er daglig leder/prosjektleder i Sund Raad AS, Harstad.

Morten Henriksen er direktør for teknologi i Arendals Fossekompani ASA, Arendal.

Både Sund og Henriksen har lang erfaring med styrearbeid.

 

Sivas nye styre er:

Kristin Reitan Husebø (styreleder)

Sverre Narvesen (nestleder)

Helen Jebsen Anker

Randi Torvik (ansattvalgt)

Mette Kamsvåg

Bjørn Østbø

Lillian Mathisen Sund (nyvalgt)

Morten Henriksen  (nyvalgt)

 

Espen Susegg, administrerende direktør i Siva (Foto: Lasse Berre).
Espen Susegg, administrerende direktør i Siva (Foto: Lasse Berre).

— Vi i Sivas administrasjon gleder oss til å bli kjent med de to nye styremedlemmene, og fortsette det gode samarbeidet med styret fremover. Sivas arbeid er viktig og virker, men vi må endre oss for å møte de utfordringene vi alle står oppe i. De nye styremedlemmenes kompetanse blir viktig i dette arbeidet. Samtidig takker vi for innsatsen og de bidrag Peter Arbo og Kari Riddervold har gitt til Siva, sier Espen Susegg, adm. direktør i Siva.

 

Relaterte artikler

 • Nytt styre i Siva

  På foretaksmøte i Siva 7. juni ble det foretatt valg av nytt styre i Siva. Elisabeth Maråk Støle er valgt som ny styreleder og Maja Adriaensen nytt styremedlem.

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]