koblingsboks

Ni søkere videre til Norsk katapult

38 næringsmiljø har søkt Siva om opptak i den nye ordningen Norsk katapult. Ni godt kvalifiserte kandidater går nå videre til trinn II i søkeprosessen.

Les mer

Norsk industri trenger en koordinert kraftpakke

Morgendagens industribedrifter trenger mer kompetanse, samarbeid og infrastruktur for å beholde og styrke konkurranseevnen.

Les mer