Ni søkere videre til Norsk katapult

Innovasjonssenter Gløshaugen

38 næringsmiljø har søkt Siva om opptak i den nye ordningen Norsk katapult. Ni godt kvalifiserte kandidater går nå videre til trinn II i søkeprosessen.

Det er stor interesse blant næringsmiljøer over hele landet, og søkerne representerer et mangfold av bransjer.

Søkerne er vurdert utfra:

  • hvorvidt katapultsenteret vil tilby tjenester relatert til en muliggjørende teknologi viktig for norsk næringsliv de neste årene
  • hvorvidt søker anses å representere den fremste kompetansen innenfor teknologiområdet i Norge
  • og om søker vil kunne tilby små- og mellomstore bedrifter over hele landet attraktive tjenester innenfor testing, simulering eller visualisering.

Et katapultsenter skal tilby fasiliteter for å teste, simulere eller visualisere teknologi, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser.

Følgende ni kandidater er invitert videre til trinn II

Frist for å levere søknad i trinn II er 29. september.

Endelig beslutning og tildeling skjer 20. oktober.